Het gebruik van hernieuwbare energie in Nederland is inmiddels over de helft richting het afgesproken doel voor 2030. In 2022 kwam van alle energie die werd verbruikt (elektriciteit én warmte) 15 procent uit hernieuwbare bronnen. Dat was een jaar eerder nog 13 procent,

Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend. In EU-verband heeft Nederland vastgelegd dat in 2030 minimaal 27 procent van ons totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen moet komen.

In de tabel hieronder is te zien dat het aandeel van biomassa (lichtblauwe balk) nog altijd het grootste is bij het verbruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Biomassa is goed voor bijna 6 procent van het eindverbruik van energie, gevolgd door 4,2 procent voor wind (donkerblauwe balk), 3,3 procent voor zon (lichtgroene balk) en 1,1 procent voor warmtepompen (donkergroene balk).

Het gebruik van biomassa nam afgelopen jaar wel af. Biomassa bestaat bijvoorbeeld uit hout, snoeiafval, olie uit zaden of zuiveringsslib. Het geldt als hernieuwbaar, omdat door de aanplant van nieuwe bomen CO2 uit de lucht wordt gedaald, maar het gebruik ervan is omstreden.

Biomassa verbranden levert luchtvervuiling op en de CO2-uitstoot die het veroorzaakt kan pas in de loop van vele jaren weer worden goedgemaakt met nieuwe bomen die het broeikasgas weer opnemen. Sinds halverwege 2021 zijn de duurzaamheidsregels voor het gebruik van biomassa wel iets aangescherpt.

Dat het aandeel biomassa begint af te nemen, is niet verwonderlijk. Vanwege de nadelen heeft het kabinet enkele jaren geleden al besloten geen nieuwe subsidies meer te geven voor het verstoken van biomassa om elektriciteit op te wekken. Daar kwam vorig jaar een subsidiestop bij voor het opwekken van warmte met biomassa.

Snelle stijging duurzame energie uit wind en zon

Vooral de opwekking van duurzame energie uit zon en wind neemt snel toe. Zonne-energie groeide met 45 procent in een jaar tijd. Dat kwam vooral doordat het aantal zonnepanelen snel toenam, maar ook doordat het een zonnig jaar was. Windmolens leverden 14 procent meer stroom dan een jaar eerder.

De hoeveelheid warmte die aan de lucht of de bodem werd onttrokken door warmtepompen, steeg met een kwart. Inmiddels dragen warmtepompen 7 procent bij aan de totale hoeveelheid hernieuwbare energie. De bijdrage aan het totale energieverbruik is hiermee iets meer dan 1 procent.

Het totale gebruik van hernieuwbare energie lag vorig jaar met 277 petajoule 6 procent hoger dan een jaar eerder. Het aandeel hernieuwbare energie nam verder relatief snel toe, doordat het totale energieverbruik daalde.

Door de relatief zachte winter, en doordat veel mensen en bedrijven vanwege de hoge gasprijzen probeerden hun energiegebruik te matigen, lag het aardgasverbruik lager dan in eerdere jaren. De gasprijs steeg vorig jaar zeer sterk na de Russische inval in Oekraïne.

Met ongeveer 1850 petajoule lag het totale energieverbruik in Nederland in 2022 ruim 7 procent lager dan het jaar ervoor. Daarmee was het verbruik het laagste sinds 1990.

LEES OOK: Grotere bedrijven moeten vanaf 2024 alle reizen van werknemers bijhouden om hun CO2-uitstoot te volgen – dat wordt een flinke uitdaging, aldus een hr-expert