Nederland wordt vooralsnog niet meegezogen door de groeidip in Duitsland, maar het beeld voor de economie wordt wel een fractie minder positief.

De Nederlandse economie is het tweede kwartaal met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Daarmee steeg het bruto binnenlands product (bbp) even hard als in de voorgaande twee kwartalen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. De groei kwam onder andere door toegenomen investeringen en uitgaven van consumenten.

Op jaarbasis groeide de Nederlandse economie, gecorrigeerd voor een extra werkdag dit voorbije kwartaal, met 1,8 procent. Dat er meer werd geïnvesteerd, is vooral te danken aan hogere uitgaven aan gebouwen, vervoersmiddelen en machines.

Daarnaast besteedden consumenten 1,7 procent meer dan een jaar eerder. Zij gaven meer uit aan elektronica, kleding en spullen voor de inrichting van het huis. Ook waren de uitgaven aan gas hoger, vergeleken met het tweede kwartaal van 2018, omdat het relatief wat kouder was in het tweede kwartaal van 2019.

Aangezien de particuliere bestedingen van huishoudens goed zijn voor bijna de helft van de omvang van de Nederlandse economie, hebben hogere bestedingen een relatief zware invloed op de totale groei van het nationaal inkomen.

Internationale handel droeg in tegenstelling tot het eerste kwartaal positief bij aan de economische groei. De Nederlandse export steeg met 3 procent ten opzichte van een jaar eerder, wat een sterkere stijging is dan de import. Dat komt vooral doordat er meer diensten over de grens werden geleverd en er meer geïmporteerde producten werden uitgevoerd. De export van producten van Nederlandse makelij nam juist af.

Duitsland krimpt: extra investeringen hard nodig

Het economische beeld in Nederland wijkt vooralsnog behoorlijk sterk af van dat in Duitsland, de belangrijkste exportpartner van Nederland.

De economie van Duitsland is in het tweede kwartaal gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder, blijkt uit voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau. De grootste economie van Europa kampt met de impact van de internationale handelsconflicten en de vertraging van de wereldeconomie.

Volgens het statistiekbureau kwam de krimp uit op 0,1 procent, tegen een groei van 0,4 procent in de eerste driemaandsperiode van het jaar. Economen hadden in doorsnee ook op een achteruitgang met 0,1 procent gerekend. Op jaarbasis kwam de voornamelijk op export gerichte Duitse economie tot stilstand, waar die in de voorgaande periode nog met 0,6 procent groeide.

Vooral de buitenlandse handel drukte op de economische prestaties. De uitvoer van goederen en diensten daalde sterk. Naast de aanhoudende handelsvete tussen de VS en China speelt ook onzekerheid over de Brexit met name de Duitse industrie parten.

De omvangrijke Duitse auto-industrie heeft daarnaast te maken met de overgang naar elektrische mobiliteit. Daartegenover trokken Duitse consumenten wel vaker de portemonnee voor allerhande aankopen, maar ook deze consumentenbestedingen lijken af te nemen.

Analisten van ING bestempelen de economische neergang in Duitsland als het einde van een gouden decennium. ING vindt de stagnatie niet het meest schrikbarende bericht gelet op de voorbije periode van sterke groei.

Zorgwekkender is volgens de kenners de afzwakking van de binnenlandse economie. Op zowel de korte als de lange termijn zijn volgens de bank maatregelen gewenst. Zo zou Duitsland meer werk moeten maken van onder meer digitalisering, verduurzaming, energietransitie, infrastructuur en onderwijs.

Nederland versus Duitsland: consument en binnenlandse investeringen maken het verschil

De zwakke binnenlandse economie in Duitsland vormt ook een sterk contrast met de situatie in Nederland, waar consumenten in het tweede kwartaal fors meer uitgaven dan in het eerste kwartaal. Dit verklaart mede het verschil in het groeitempo tussen beide economieën.

Uit de zogenoemde conjuctuurklok van het CBS, een graadmeter van verschillende economische indicatoren, blijkt wel dat het totale economische beeld in Nederland in augustus iets minder gunstig is dan in de voorgaande maand. Dit ligt vooral aan de tragere groei van de export en de afzwakkende industriële productie.

De arbeidsmarkt laat daarentegen een overwegend positief beeld zien.

LEES OOK: Code Oranje: Nederlandse industrie zit bijna in de krimpmodus