Volgens diverse economische indicatoren die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bijhoudt, is de groeipiek van de economie voorbij en stevenen we af op een trager groeitempo.

Maar op de arbeidsmarkt is daar vooralsnog weinig van te merken.

De spanning op de Nederlandse arbeidsmarkt is zelfs verder toegenomen. Per honderd werklozen waren er in het tweede kwartaal van dit jaar 93 vacatures, berekende het CBS.

In de voorgaande drie maanden waren dat nog 88 vacatures per honderd werklozen.

Meer vacatures en minder werklozen

De toegenomen spanning komt doordat het aantal vacatures ten opzichte van het voorgaande kwartaal met 6000 toenam tot 284.000. Tegelijkertijd daalde het aantal werklozen met 11.000 tot 305.000, het laagste aantal sinds het CBS kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt publiceert. De werkloosheid over het tweede kwartaal komt daarmee uit op 3,3 procent.

Wie een baan zoekt, heeft in de handel, de zakelijke dienstverlening en de zorg de grootste keuze uit vacatures. In die laatste sector steeg het aantal openstaande vacatures het voorbije kwartaal bovendien het hardst. Ook in de bouw en horeca stijgt de vraag naar personeel. In de financiële dienstverlening gingen juist banen verloren, aldus het CBS.

Lees ook op Business Insider

Het aantal werkenden met een vast contract nam het afgelopen kwartaal ook toe. Op jaarbasis nam het aantal vaste werknemers met 193.000 toe tot 5,5 miljoen. Dat is nog wel minder dan in de jaren vóór de economische crisis. De jarenlange toename van het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, zoals zzp’ers en oproepkrachten, is in de eerste twee kwartalen gestagneerd.

Vakbond CNV, die fel ageert tegen de toename van flexwerk, noemt die laatste ontwikkeling een “lichtpuntje in barre flextijden”. De bond zou het liefst zien dat flexwerk over vijf jaar achterhaald is, maar zover is het volgens voorzitter Arend van Wijngaarden nog lang niet.

Lees meer over de arbeidsmarkt: