Zonder betrokkenheid van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geeft Nederland geen financiële steun meer aan Griekenland. Dat standpunt herhaalde minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem woensdag in de Tweede Kamer.

“De meerderheid in het parlement is heel duidelijk. Als het IMF niet meedoet of zich terugtrekt dan is de steun voor het programma weg”, zei Dijsselbloem.

Het IMF en de eurolanden zijn het niet meer eens over afronding van een laatste steunpakket van 86 miljard euro. Het fonds zette maandag in een rapport vraagtekens bij de zware eisen die aan Griekenland worden gesteld in ruil voor financiële steun en pleitte voor kwijtschelding van schulden. De meeste IMF-bestuurders vinden dat het Zuid-Europese land genoeg bezuinigingen heeft doorgevoerd.

Kritiek van Dijsselbloem

Dijsselbloem uitte dinsdag kritiek op het IMF. Het IMF heeft die grote offers zelf ook van de Grieken gevraagd, stelde Dijsselbloem. “Daar wassen ze nu een beetje de handen van schoon. Dat vind ik niet erg sterk”, aldus de bewindsman, die ook voorzitter van de eurogroep is.

Volgens Dijsselbloem is het rapport heel somber, terwijl er inmiddels sprake is van economische groei en behoorlijk goed herstel.

Ook de Griekse minister van Financiën Euklides Tsakalotos kraakte het IMF-rapport. Volgens Tsakalotos geeft het fonds een oneerlijk en misleidend beeld van het economische beleid dat sinds 2015 in Griekenland is gevoerd. Daardoor zou het IMF tot de in zijn ogen "veel te pessimistische" conclusie komen dat de Griekse schuld de komende decennia weer zal exploderen, als er geen werk wordt gemaakt van schuldverlichting.

Tsakalotos noemt de conclusies van het IMF over de houdbaarheid van de Griekse schuld twijfelachtig, omdat ze geen rekening houden met de nieuwste gegevens. Ook bestrijdt hij de aanname van het fonds dat Griekenland niet in staat zal zijn de komende jaren grote overschotten op de begroting te blijven boeken.

IMF en eurolanden blijven steggelen

IMF-voorzitter Christine Lagarde zei woensdag in een reactie dat het fonds met zijn laatste rapport "genadeloos" de waarheid wilde vertellen. "We onderkennen dat sommige hervormingen zijn doorgevoerd, maar andere hervormingen staan nog gepland, zijn nog niet afgerond of hebben nog niet opgeleverd wat werd verwacht", aldus Lagarde.

De opstelling van de Grieken komt overeen met die van de andere eurolanden, die ook vinden dat het IMF te somber is over de Griekse schuld. De discussie daarover is van groot belang, omdat het IMF volgens zijn eigen regels geen geld mag lenen aan een land dat geen uitzicht heeft op een houdbare schuldenlast.

Om die reden doet het IMF vooralsnog niet mee aan de nieuwe noodleningen van de eurolanden aan Griekenland. Zonder de medewerking van het fonds kunnen die hulpleningen op termijn op losse schroeven komen te staan.

Het IMF benadrukt al lange tijd dat de eurolanden te zware eisen stellen aan de Griekse begroting. Het IMF vreest dat de Griekse economie de nek wordt omgedraaid als er nog meer wordt bezuinigd en wil dat het vizier wordt gericht op de hervorming van belastingen en pensioenen, in combinatie met schuldverlichting.