ANALYSE – Gecharmeerd van het beleggen in banken ben ik niet. Maar in gesprek met Business Insider stelde ik zo’n anderhalf jaar geleden dat dit aandeel wel heel goedkoop terug naar de beurs werd gebracht.

Gelukkig werd slechts een relatief klein deel van de aandelen ABN Amro in november 2015 verkocht door de staat, tegen 17,75 euro per aandeel). De intrinsieke waarde had ik op dat moment op circa 28 euro per aandeel berekend en met een soortgelijke waardering kom ik momenteel op iets meer dan 30 euro per aandeel uit.

Kosten nationalisatie ABN Amro

De directe kosten van de nationalisatie van ABN Amro tijdens de kredietcrisis van 2008 bedroegen 21,7 miljard euro. Met de aandelen ABN Amro die eind 2015 naar de beurs zijn gebracht is 3,8 miljard euro terugverdiend.

Eind 2016 verkocht de overheid opnieuw aandelen ABN Amrol. Dit keer voor 20,40 euro per aandeel en dat leverde 1,3 miljard euro op. Opgeteld is daarmee nu 5,1 miljard euro terugverdiend door de staat.

Om de belastingbetaler quitte te laten spelen moet nog een bedrag van 16,6 miljard euro verdiend worden aan ABN Amro door de staat als grootaandeelhouder.

De overheid bezit nog 658,8 miljoen aandelen ABN Amro. Kunnen deze aandelen voor circa 25,10 euro per aandeel worden verkocht (16,6 miljard euro gedeeld door de 658,5 miljoen aandelen) dan speelt de Nederlandse belastingbetaler quitte.

Afgelopen week bedroeg de koers van het aandeel ABN AMRO ruim 25 euro. Zou de overheid de resterende aandelen voor deze prijs verkopen, dan lijkt te gebeuren wat niemand aanvankelijk voor mogelijk hield. Namelijk dat met de nationalisatie van ABN AMRO quitte gespeeld wordt.

Lees ook op Business Insider

Extra kosten voor ABN Amro

Bovenstaande berekening klopt niet helemaal want de overheid stelde ABN Amro bij de nationalisatie ook nog een overbruggingskrediet beschikbaar van 44 miljard euro. Dit bedrag is overigens voor het overgrote deel al terugbetaald. Ook voor de nationalisatie moest de overheid zelf geld lenen en inclusief het overbruggingskrediet komen de rentelasten voor de overheid uit op circa 7 miljard euro.

Daar tegenover staat 2 miljard euro aan rente die de overheid van ABN Amro voor het overbruggingskrediet ontvangen heeft. Bovendien is nog eens 2,5 miljard euro binnengekomen als dividend. Door de overheid ontvangen rente en dividend bedragen ongeveer 4,5 miljard euro.

Het verschil van 2,5 miljard euro (7 miljard euro minus 4,5 miljard euro) komt per aandeel ABN Amro in handen van de overheid uit op 3,80 euro. Dit opgeteld bij de genoemde 25,10 euro impliceert dat de overheid pas echt quitte speelt, wanneer de resterende aandelen ABN Amro voor gemiddeld 28,90 euro verkocht zijn.

Nog altijd niet duur

Beleggers die meteen bij de beursintroductie aandelen ABN Amro kochten deden daarmee een goede deal. Zij realiseerden sindsdien een koersrendement van 34 procent. Over dezelfde periode steeg de AEX met 14 procent.

Met een geraamde intrinsieke waarde van iets meer dan 30 euro per aandeel is ABN Amro bij een huidige beurskoers van ongeveer 25 euro nog altijd niet heel duur te noemen. Maar evenmin zo aantrekkelijk gewaardeerd als bij de beursintroductie het geval was…

Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers. Zijn bestseller over Warren Buffett is gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen. De auteur heeft zelf geen aandelen ABN AMRO in bezit.