Ondernemers in het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf (MKB) geven hogere prioriteit aan verbeteringen op het gebied van gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen binnen hun bedrijven dan aan verduurzaming of goed bestuur.

Dat blijkt uit een onderzoek van October, een financieringsplatform voor het MKB, naar standpunten over de criteria van maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de sector.

Bijna de helft (49 procent) van de ondervraagde ondernemers gaf aan gelijke behandeling de belangrijkste pijler te vinden van de criteria van ESG, ofwel Environment, Social en Governance (milieu, maatschappij en goed bestuur).

Milieu en goed bestuur volgen op afstand, met respectievelijk zestien en acht procent. 27 procent gaf aan geen prioriteit te geven aan één van de drie criteria.

De score hangt volgens de onderzoekers samen met de staat van gelijke behandeling binnen het Nederlandse MKB: er is veel ruimte voor verbetering, erkennen ondernemers. Bij slechts de helft van de bedrijven (53 procent) is er binnen de organisatie momenteel sprake van een gelijk loon voor vrouwen en mannen, blijkt uit het onderzoek onder ruim 500 respondenten.

Niet alleen is er vaak sprake van onterechte beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, maar ook twijfelt dertig procent van de ondernemers aan de kansengelijkheid binnen de eigen organisatie. Op de vraag of er sprake is van een divers en inclusief personeelsbestand, antwoordt slechts een kleine meerderheid (53 procent) instemmend. 

Duurzaam ondernemen voor MKB ook belangrijk om talent aan te trekken

“De oplossing begint met het erkennen van het probleem”, zegt Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland. "Het MKB ziet in dat steeds meer mensen waarde hechten aan verantwoord ondernemen. Dat begint volgens hen met de verantwoordelijkheid die zij als bedrijf hebben richting hun personeel.”

Mannaerts benadrukt hoe belangrijk het is om een sociaal verantwoord beleid te voeren. “Consumenten en afnemers kijken verder dan het prijskaartje van een product", zegt hij. "Ze willen steeds vaker weten hoe en door wie het gemaakt wordt. Zijn de arbeidsomstandigheden juist? Bovendien heeft dit beleid, zeker in deze krappe arbeidsmarkt, consequenties voor het behoud en het vinden van personeel.”

LEES OOK: 1 op de 3 grote bedrijven weet nog niet dat ze vanaf 2024 alle reizen van werknemers moeten bijhouden om hun CO2-uitstoot te meten