Een op de drie werkgevers blijkt niet te weten dat het Nederlandse bedrijfsleven vanaf 2024 een CO2-rapportageplicht heeft. Ook lijken weinig bedrijven te weten wat er precies onder die rapportageplicht valt.

Dat blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek onder verantwoordelijke managers van 209 grote Nederlandse bedrijven. De studie is uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect in opdracht van mobiliteitsplatform XXImo.

CO2-rapportageplicht vanaf 2024

De regel, die vanaf 1 januari ingaat, verplicht bedrijven en organisaties met meer dan honderd medewerkers om aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te rapporteren hoeveel kilometers hun werknemers reizen voor hun werk.

Zo’n 8.000 bedrijven moeten aan de verplichting voldoen, aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door deze data voortaan per bedrijf op een rijtje te hebben, verwacht de overheid beter te kunnen leren of Nederland op de goede weg is om zijn klimaatdoelen te halen.

De wet blijkt, een half jaar voordat deze ingaat, nog totaal onbekend te zijn bij nagenoeg een op de drie grote bedrijven (30 procent). Opvallend is dat hoe groter de organisatie bij bedrijven is, des te minder managers de maatregel zeggen te kennen. 37 procent van de managers bij bedrijven met meer dan 1.000 medewerkers stelt niet op de hoogte te zijn van de maatregel. Onder concerns met honderd tot 250 medewerkers is dit aandeel 22 procent.

Bedrijven blijken bovendien niet erg goed op de hoogte te zijn van welke soorten vervoer zij moeten registreren. Ze denken vooral dat gemotoriseerd vervoer moet worden geregistreerd, terwijl te voet afgelegde kilometers ook moeten worden genoteerd. 66 procent denkt ten onrechte dat dit laatste niet hoeft.

Zo'n zes op de tien bedrijven leeft in de onterechte veronderstelling dat gefietste kilometers niet hoeven te worden genoteerd. Ongeveer de helft van de bedrijven weet daarnaast niet dat ritjes met de elektrische fiets of het ov vanaf 2024 geregistreerd moeten worden. 45 procent van de bedrijven denkt dat vliegreizen wel moeten worden gerapporteerd, terwijl dit juist weer niet onder de regel valt.

1 op 3 bedrijven bereidt zich nog niet voor op rapportage CO2-uitstoot zakelijk reizen

Een op de drie bedrijven stelt bovendien nog niet bezig te zijn met de voorbereidingen voor de CO2-rapportageplicht. HR-expert Dik van Leeuwerden adviseerde bedrijven al begin mei op Business Insider om juist om nu al iemand aan te stellen die het bedrijf voorbereidt op de aanstaande rapportageplicht.

"Die kan nu alvast bekijken hoe het bedrijf volgend jaar alle informatie moet verzamelen", zei Van Leeuwerden. "Leasemaatschappijen hebben bijvoorbeeld toegezegd die data te leveren, maar gaat die van jou dat ook daadwerkelijk doen? En hoe? Dat zijn zaken die je van tevoren geregeld moet hebben."

Er zijn tot slot ook zorgen bij bedrijven, blijkt uit het onderzoek van Markteffect.

Driekwart van de werkgevers (78 procent) vreest dat de CO2-rapportageplicht een impact op de organisatie zal hebben. Ze maken zich vooral zorgen over de extra administratie (62 procent) en de extra tijd en energie die de rapportage vergt (51 procent). Een smaldeel zegt zich daarnaast zorgen te maken over de vraag hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun personeel meewerkt (29 procent).

LEES OOK: Nederlanders hebben geen moeite met stevig klimaatbeleid: als regels maar duidelijk zijn