Kortingen op de pensioenen zijn voor komend jaar van de baan, behalve als een pensioenfonds er wel heel erg slecht voorstaat. Dan zal dat fonds toch moeten korten.

Dat is volgens ingewijden in Den Haag een scenario waar verantwoordelijk minister Wouter Koolmees aan werkt. Hij wil volgende week met een voorstel naar de Tweede Kamer.

In opdracht van de Kamer moet hij een oplossing zoeken om “onnodige” kortingen te voorkomen. Die dreigen bij veel pensioenfondsen, omdat die volgens de regels te weinig geld in kas hebben voor de toekomst.

Vooral over werkgeverspensioenen is de laatste tijd veel te doen. Dat is één van de drie pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel, naast de AOW-uitkering van de staat en de vrijwillige voorzieningen die je als individu regelt.

De kortingen op het werkgeverspensioen dreigen bij fondsen met lage dekkingsgraden. Bij die fondsen doet de werkgever een toezegging over de hoogte van je pensioenuitkering. Die kan dan bijvoorbeeld, samen met de AOW-uitkering, gelijkstaan aan 70 procent van het gemiddeld verdiende loon.

Volgens bronnen zullen pensioenen volgend jaar niet gekort hoeven te worden als de dekkingsgraad van een pensioenfonds boven de 90 procent uitkomt. Verreweg de meeste fondsen voldoen aan die eis, maar enkele kleinere niet.

Als die pensioenen gekort worden, kan dat je gemakkelijk een paar tientjes per maand schelen. Hoeveel zo’n pensioenkorting voor jou betekent, lees je hier.

Lees ook op Business Insider

Ook geen premiestijging in 2020

Koolmees overweegt niet alleen de pensioenkortingen het komende jaar te voorkomen, ook de pensioenpremies zullen niet omhoog hoeven. Een premiestijging zou slecht zijn voor de koopkracht en de werkgelegenheid.

Zonder ingreep van de minister zijn veel pensioenfondsen volgend jaar genoodzaakt te korten. Dat wordt eind december duidelijk.

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks dreigden hun steun voor het eerder dit jaar overeengekomen pensioenakkoord in te trekken als de kortingen toch zouden doorgaan. Koolmees sloot dit akkoord voor allerlei aanpassingen aan het pensioenstelsel met vakbonden en werkgevers. Zonder hulp van PvdA en GroenLinks zou hij het akkoord niet door de Eerste Kamer krijgen. De coalitie heeft daar geen meerderheid.

Lees meer over pensioen: