• In Nederland is er officieel geen minimumsnelheid op de snelweg. Wel moet je voertuig minimaal 60 kilometer per uur kunnen rijden. 
  • Je mag ook het overige verkeer niet hinderen of in gevaar brengen door te langzaam te rijden.
  • In 1974 werd er een minimumsnelheid op de snelweg ingevoerd, in 1990 werd deze afgeschaft. 
  • Buurland België kent wel een minimumsnelheid van 70 kilometer per uur op de snelweg.

Vanaf maandag 16 maart mag er overdag niet harder dan 100 kilometer per uur worden gereden op de Nederlandse snelwegen. Op sommige stukken kan nu nog even met 130 kilometer per uur worden gereden, maar veel bestuurders rijden nu al langzamer dan is toegestaan vanwege het klimaat en omdat het een stukje goedkoper is.

Meerdere onderzoeken wijzen uit dat 90 kilometer per uur de ideale rijsnelheid is. Maar mag je wel zomaar langzamer gaan rijden? En zo ja, hoe langzaam mag je dan?

Officieel is er in Nederland geen minimumsnelheid, dat is maar goed ook want anders was iedereen in de file in overtreding, maar er zijn wel voorwaarden. Voertuigen mogen alleen op autowegen als zij 50 kilometer per uur kunnen en mogen rijden. Voor autosnelwegen is dit 60 kilometer per uur.

Deze snelheid heet ook wel de minimumconstructiesnelheid. Dus met je stadsauto die maar 45 kilometer per uur kan rijden, zoals de nieuwe Ami van Citroën, kan je de snelweg niet op.

Als je te langzaam rijdt, bestaat het gevaar dat je het overige verkeer hindert of in gevaar brengt. Dan kan je een boete krijgen. Dit is geregeld in artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994. Daarin staat: “Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

In 1974 werd er een minimumsnelheid ingevoerd

Op 4 februari 1974 werd een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur ingevoerd op snelwegen. Ook werd toen een minimumsnelheid van 70 kilometer per uur ingevoerd. Op 1 mei 1988 werd de maximumsnelheid opgevoerd naar 120 kilometer per uur, hoewel er veel wegvakken waren waar de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur bleef gehandhaafd. Op 26 juli 1990 werd de minimumsnelheid weer afgeschaft.

In 2011 pleitte regeringspartij VVD voor een inhaalverbod van trucks op alle snelwegen en een verplichte minimumsnelheid voor vrachtwagens. “De vaart blijft er op die manier in op de rechterrijstrook”, vertelde VVD’er Charlie Aptroot destijds aan de Volkskrant. Dat plan werd gesteund door GroenLinks en de PvdA maar kwam er niet doorheen.

Lees ook op Business Insider

In buurland België geldt nog wel altijd een minimumsnelheid van 70 kilometer per uur op de snelweg. Er zijn plannen om deze snelheid te verhogen naar 80 kilometer per uur. In België is de maximumsnelheid op de snelweg 120 kilometer per uur.

Elke week worden in België twee chauffeurs beboet omdat ze minder dan 70 kilometer per uur rijden op de autosnelweg.  Volgens de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) is te traag rijden op een autosnelweg “even gevaarlijk als overdreven snelheid”, aldus Het Laatste Nieuws.

Ook in Duitsland moeten voertuigen minimaal 60 kilometer per uur kunnen rijden als ze van de snelweg gebruik willen maken. Anders dan in Nederland is er geen maximumsnelheid in Duitsland.

90 kilometer per uur

Meerdere onderzoeken wijzen uit dat 90 kilometer per uur een ideale snelheid is. Dan rij je met een elektrische auto het zuinigst. Ook een auto met brandstofmotor verbruikt minder omdat deze minder hard hoeft te werken dan bij een snelheid van 130 kilometer per uur. De luchtweerstand is bij 90 kilometer per uur ook een stuk lager.

Als je geen 130 kilometer per uur rijdt, maar bijvoorbeeld 100 kilometer per uur, duurt je reis wel iets langer. Gemiddeld genomen ben je zo’n zes minuten sneller, maar in Nederland kan je bijna nooit 130 kilometer per uur rijden dus dat tijdsvoordeel is te verwaarlozen.

LEES OOK: Zoveel geld bespaar je door 100 km/u te rijden in plaats van 130