Je hebt looneisen en looneisen: het wettelijk minimumloon moet omhoog naar 14 euro per uur, een verhoging van 50 procent.

Hiervoor pleit vakbond FNV in een nieuwe campagne. Volgens de bond is het huidige minimumloon van 9,33 euro per uur niet meer van deze tijd.

FNV constateert dat steeds meer mensen in de armoede belanden, ook kinderen. “Met een forse stijging van het minimumloon krijgen mensen eindelijk waar ze recht op hebben: een leefbaar loon. De ongelijkheid in Nederland is groot en wordt alsmaar groter”, zegt campagneleider Cihan Ugural.

Onlangs bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat 1 op de 20 mensen in Nederland het moet doen met het minimumloon en dat aantal neemt toe. Op maandbasis is het minimumloon 1.615,80 euro bruto voor werkenden van 22 jaar en ouder.

Het bruto minimumloon was per 1 januari dit jaar 4,6 procent hoger vergeleken met een jaar eerder.

Een forse verhoging van het minimumloon doet meer kwaad dan goed voor de werkgelegenheid en koopkracht, menen werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze vrezen voor "dramatische" gevolgen en geven aan dat er "betere manieren zijn om de koopkracht te verbeteren".

VNO-NCW en MKB-Nederland waarschuwen dat de door FNV voorgestelde verhoging van het minimumloon zal leiden tot meer inzet op robotisering en automatisering en juist banen kost bij kwetsbare groepen. Volgens hen heeft het Centraal Planbureau (CPB) onderzocht dat een 5 euro hoger minimumloon 45.000 banen kost. Ook zouden de lasten voor alle Nederlanders verder stijgen omdat de uitkeringen gekoppeld zijn aan het minimumloon.

"Als het doel van de FNV is om de koopkracht te verbeteren dan zijn er veel slimmere instrumenten, namelijk lastenverlaging", aldus de werkgevers. Ze wijzen erop dat de lasten per werkende Nederlander zo'n 3000 euro per jaar hoger zijn dan voor de crisis.

CAO-lonen ruim 2 procent hoger

In het eerste kwartaal van het jaar zijn de cao-lonen met 2,2 procent gestegen. Dat is gelijk aan de loonontwikkeling over het laatste halfjaar van 2018, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) begin deze maand.

In het afgelopen kwartaal stegen de lonen het meest in de gesubsidieerde sector, namelijk met 2,3 procent. In de sector particuliere bedrijven en bij de sector overheid namen de lonen toe met respectievelijk 2,2 procent en 1,8 procent.

Vorig jaar stegen de lonen bij de sector overheid nog het meest en namen de lonen het minst toe in de gesubsidieerde sector.

Volgens het CBS namen op het niveau van de bedrijfstakken de lonen in de overige dienstverlening, waaronder bijvoorbeeld kappers en de uitvaartzorg vallen, het meest toe. In het onderwijs stegen de lonen het minst. Dit was vorig jaar de bedrijfstak met de grootste loonstijging, merkt het statistiekbureau daarbij op.