Nederlanders zien er de komende twee jaar nieuwe banen op de arbeidsmarkt bijkomen, maar het tempo ligt lager dan ervoor. Dat meldt uitkeringsorganisatie UWV in een prognose.

De mindere banengroei gaat volgens het UWV hand in hand met de Nederlandse economie, die minder toeren maakt.

In 2019 en 2020 bieden werkgevers naar verwachting 309.000 nieuwe banen aan. Dat is aanzienlijk minder dan in de afgelopen twee jaar, toen het aantal banen met 467.000 toenam.

Desondanks houdt de krapte op de arbeidsmarkt nog een tijd aan, aldus een UWV-zegsman. Volgens hem is dat goed nieuws voor de werkzoekenden. In 2018 vonden bijna zeven op de tien personen vrijwel direct werk nadat hun WW-uitkering was opgehouden.

Ook het percentage personen dat na de WW in de bijstand terechtkomt nam af. In 2017 was dit 4,6 procent, veel lager dan in de drie jaren ervoor, toen het rond de 6 procent was.

Grootste banengroei in de zorg

Zorg en welzijn is de sector met de grootste banengroei, gemiddeld 46.000 per jaar. Door de vergrijzing komt er vooral werk bij in de verpleging, verzorging en de thuiszorg. Daarna volgen de detailhandel met 15.000 per jaar en de specialistische zakelijke diensten met 19.000.

In twee sectoren daalt het aantal banen. In landbouw, bosbouw en visserij neemt het aantal banen met gemiddeld 3 duizend per jaar af. Bij de financiële dienstverlening is er al een aantal jaren een daling. In 2020 zijn er in deze sector naar verwachting 212 duizend banen, in 2007 waren dat er nog 289 duizend.

De daling bij de financiële dienstverlening is al sinds 2008 gaande en zwakt inmiddels af. In 2020 zijn er naar verwachting 212 duizend banen in deze sector, in 2007 waren dat er nog 289 duizend.

(klik voor uitvergroting)

LEES OOK: 17 irritante dingen die sollicitanten doen waardoor managers ze al meteen niet mogen