Het aantal uitzenduren krimpt in 2023 naar verwachting met 2 procent, zo voorspelt het economisch bureau van ING. Het gaat hierbij om het aantal uitzenduren dat werknemers draaien via uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollers.

De zogeheten flexbranche groeide in 2021 en dit jaar juist fors. Afgelopen jaar nam het aantal uitzenduren met 6,3 procent toe en dit jaar gaat ING uit van een groei van 5 procent.

In onderstaande tabel zie je de krimp- en groeipercentages sinds 2019.

Teruggang economie speelt flexbranche parten

ING wijt de voorspelde teruggang van de branche aan het haperen van de economie. Als de groei van de economie doorzet, neemt de vraag naar flexwerkers toe. Als de economie krimpt, hebben bedrijven juist minder behoefte aan flexibele arbeidskrachten. De economische groei valt volgens ING in 2023 terug van 4,2 procent (dit jaar) naar 0,4 procent.

Daarnaast zet de nog altijd krappe arbeidsmarkt een rem op de groei, aangezien het voor flexbedrijven ingewikkeld is om kandidaten te vinden. Maar de personeelsschaarste zorgt er ook voor dat de terugval wordt getemperd, schrijft ING. Er blijft vraag naar diensten voor werving en selectie, bijvoorbeeld vanuit de overheid.

De voorspellingen voor 2023 mogen dan somber zijn, de flexbranche noteert al vijf kwartalen lang dubbelcijferige groei. In het derde kwartaal van dit jaar groeide de branche met 13 procent en in het tweede kwartaal met 15 procent.

Volgens ING is er met name extra vraag naar specialistische uitzenders en partijen voor werving & selectie en detachering. Generieke uitzenders doen het wat minder dan vorig jaar. Dit komt volgens ING doordat deze partijen in 2021 veel uitzendkrachten voor GGD-callcenters en priklocaties verzorgden, iets wat in 2022 minder gebeurde.

Tarieven stijgen, branche wordt duurder

De tarieven in de flexbranche stijgen als gevolg van de personeelsschaarste. In de eerste helft van 2022 namen zij met 6,5 procent toe ten opzichte van dezelfde periode in 2021.

Niet alleen stijgt het salaris van uitgezonden werknemers, ook de kosten van uitzenders nemen toe. Door de hoge inflatie kampen zij met toegenomen huren, energie- en personeelskosten. Deze toegenomen kosten vertalen zij door in hun tarieven.

Niet alle bedrijven kunnen dit betalen. De groei van het aantal uitzendbanen neemt dan ook al twee kwartalen af. Groeide het aantal flexbanen in het eerste kwartaal van dit jaar nog met 93.000 posities ten opzichte van dezelfde periode in 2021, in het tweede kwartaal ging het om 53.000 nieuwe flexbanen en in het derde kwartaal om nog 'maar' 18.000 nieuwe flexibele banen.

Bedrijven maken volgens ING momenteel een pas op de plaats met de inhuur van nieuw personeel, vanwege de lichte krimp van de economie en de hoge inflatie. Ondernemingen in sectoren waar veel energie wordt gebruikt - zoals de industrie en glastuinbouw - hebben hun productie bovendien stilgelegd of afgeschaald. Zij willen niet de hoofdprijs voor energie betalen.

Niet alleen ING, maar ook flexorganisaties zelf zijn somber over hun toekomst. Minder dan de helft van de ondernemers in de branche (45 procent) verwacht komend jaar een hogere omzet klaar te spelen dan in 2022.

Het aantal faillissementen in de branche ligt vooralsnog op een laag punt. In de eerste negen maanden van 2022 gingen 36 flexbedrijven op de fles, vijf minder dan in 2021. Wel verwacht ING dat het aantal faillissementen en bedrijfsbeëindigingen komend jaar zal toenemen.

LEES OOK: Forse stijging faillissementen in november: vooral midden- en kleinbedrijf is kwetsbaar