• De uitstoot van broeikasgas methaan is een groot probleem voor de landbouwindustrie.
  • Maar er zijn ook technologische oplossingen in zicht.
  • Voedingssupplementen voor vee moeten de methaanuitstoot verminderen.

Methaan is een krachtig broeikasgas dat vooral via de lanbouwindustrie bijdraagt aan de opwarming van de aarde, zo blijkt onder meer uit studies van de Verenigde Naties.

Het methaangas dat door toedoen van mensen in de atmosfeer komt is veelal afkomstig van de olie- en gasindustrie en de agrarische sector. Die laatste produceert het meeste methaangas.

Initiatieven om methaanproductie tegen te gaan worden als essentieel beschouwd in het bestrijden van de klimaatcrisis.

Methaan is het broeikasgas om aan te pakken

“De snelste manier om op korte termijn klimaatverandering tegen te gaan, is om de methaanuitstoot te verminderen”, zegt Charles Koven, een van de auteurs van het recente klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change tegenover CNN. “Als we dat doen, dan kunnen we al een van de oorzaken van klimaatverandering aanpakken.”

In 2019 waren het gebruik van mest en de ontlasting van vee verantwoordelijk voor 32 procent van alle door menselijke activiteiten veroorzaakte methaanuitstoot. Dat was meer dan de fossiele industrie.

Bedrijven en overheden investeren daarom momenteel in initiatieven voor de reductie van de methaanuitstoot om hun emisssie -en duurzaamheidsdoelen te behalen.

Afgelopen maand kreeg het Nederlandse biochemieconcern DSM goedkeuring om een speciaal voedingssupplement op de markt te brengen in Brazilië en Chili. Dit supplement zou de methaanuitstoot van runderen met 90 procent kunnen verminderen.

Een joint venture geleid door Australische onderzoekers ontwikkelde ook een voedingssupplement op basis van zeewier om de vorming van methaangas in de darmen van runderen tot 80 procent te verminderen.

Ook de Brits-Zwitserse startup Mootral komt met een voedingssupplement dat de uitstoot van methaan beperkt, maar dit is gebaseerd op knoflook- en citrusvruchtextract.

De nieuwe initiatieven wijzen erop dat het aanpakken van uitstoot van methaan onderdeel kan worden van de duurzaamheidsstrategieën van bedrijven.

LEES OOK: 26 foto’s die tonen hoe Nederland zich onderscheidt op de World Expo in Dubai: een roestig paviljoen dat werkt als een zelfvoorzienende biotoop