• Deelnemers van Nederlandse pensioenfondsen hebben jarenlang geen indexatie gekregen: pensioenen zijn niet of nauwelijks meegestegen met de inflatie.
  • Bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman bereidt een massaclaim voor tegen pensioenfonds ABP om compensatie te eisen.
  • De hoop is gevestigd op de Europese regels, maar niet iedereen is ervan overtuigd dat de claim het gaat halen.
  • Lees ook: Zelf extra pensioen opbouwen: check dit handige overzicht met slimme tips voor 2024

Bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman is een bekende ‘luis in de pels’ van bedrijven of organisaties die beleggers of deelnemers mogelijk duperen. Zijn stichting SOBI heeft zich sinds kort gestort op de netelige kwestie van achterblijvende indexatie bij pensioenfondsen. Een massaclaim is in de maak.

Met Pensioenherstel.nl richt Lakeman zich op de vraag of pensioenfondsen onterecht jarenlang de pensioenen niet met de inflatie hebben laten meestijgen. Door de zogenoemde ‘indexatie’ achterwege te laten zijn pensioenen in de afgelopen vijftien jaar niet waardevast gebleven.

In het huidige pensioenstelsel doen veel pensioenfondsen een toezegging over de hoogte van de toekomstige pensioenuitkering, bijvoorbeeld een uitkering van 70 procent van het gemiddeld verdiende loon. Daarbij streven ze er ook naar om de pensioenen waardevast te houden, dus te laten meestijgen met de inflatie. Maar die toezegging is niet in beton gegoten.

Pensioenfondsen moeten namelijk een afweging maken tussen het in stand houden van huidige pensioenuitkeringen en zorgen dat er voldoende vermogen in de pensioenpot blijft om aan alle toekomstige uitkeringsverplichtingen te voldoen. Als dat laatste in gevaar komt, kunnen pensioenfondsen besluiten om tijdelijk de pensioenen niet met de inflatie te laten meestijgen, of zelfs te korten op de pensioenen.

Nederlandse pensioenfondsen zouden met niet-indexeren strenger zijn geweest dan nodig

Volgens Lakeman zijn Nederlandse pensioenfondsen strenger geweest dan strikt noodzakelijk is. De bedrijfsonderzoeker stelt dat Nederlandse pensioenfondsen en de overheid Europese regels voor de indexatie niet goed hebben toegepast.

Lakeman wil die stelling toetsten bij de rechter en bereidt een massaclaim voor tegen ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland. Daarvoor wordt gekeken naar de periode tussen 2008 en 2020.

Om de claim te kunnen doorzetten heeft Pensioenherstel steun van 10.000 tot 15.000 mensen met een pensioen bij ABP nodig. Op de website wordt deelnemers gevraagd een bijdrage te storten van 100 euro. Bij succes krijgen deelnemers die bijdrage terug.

De gemiddelde schade per deelnemers bedraagt volgens Pensioenherstel 15.000 euro. Als er dus 15.000 mensen meedoen en de claim heeft succes, gaat het al om een bedrag van 225 miljoen euro.

Maar hoe kansrijk is zo'n claim? Hans van Meerten is één van de advocaten die namens Pensioenherstel.nl de zaak tegen ABP voorbereidt. Hij wijst er dinsdag in De Telegraaf op dat het Europese Hof een koppeling legt tussen indexatie van pensioenen en de verplichte deelname van werknemers aan een pensioenfonds.

"Bij het uitblijven van indexatie vervalt die plicht mogelijk. Wij vragen de rechter of de indexatie-eisen die de staat oplegt onredelijk en in strijd met het Europees recht zijn. Dat gebeurde nog niet eerder", zegt Van Meerten tegenover de krant.

Niet iedereen is echter overtuigd van de slagingskansen bij de rechter van de claim van Pensioenherstel. Pensioenadvocaat Theo Gommer wijst er in de krant op dat dit soort zaken in het verleden geen succes hebben gekend bij de rechter. "Je kunt zeker wat vinden van het jarenlang uitblijven van indexaties en het rekenen met een extreem veilige rekenrente. Daarbij kunnen vraagtekens gezet worden. Maar of het juridisch verboden is, dat is wat anders. Ik denk van niet."

LEES OOK: Blijven werken naast AOW en pensioen: dit houd je per maand netto extra over, als je 12 uur per week betaald krijgt