Fiscaal voordeel kan uitpakken in een nadeel, zoals bijvoorbeeld bij de mkb-winstvrijstelling. Maar er is een manier om dit te omzeilen.

Als ondernemer met een eenmanszaak (box 1) heb je verschillende aftrekposten. Uiteraard mag je alle gemaakte kosten aftrekken. Bovendien is er de zelfstandigenaftrek van 7.280 euro per jaar als je aan het urencriterium voldoet.

Voor starters is er de startersaftrek. Tenslotte mag je je winst voor de belasting ook nog eens verminderen met 14 procent. Dat heet de mkb-winstvrijstelling.

Leuk al die aftrekposten, maar als je verlies maakt, is de mkb-winstvrijstelling helemaal niet leuk. Want daardoor neemt je verlies af, en dat wil je helemaal niet. Verliezen in box 1 kun je immers verrekenen met eventuele andere inkomsten in box 1, zoals inkomsten uit loondienst. Als die er niet zijn, kun je de inkomsten ook verrekenen met inkomsten uit het verleden of in de toekomst. Dus als je dan toch verlies maakt, doe het dan goed.

Rekenvoorbeeld

Een voorbeeld. Stel dat je een verlies maakt van 10.000 euro. Met de mkb-winstvrijstelling neemt dit verlies af met 14 procent tot 8.600 euro. Deze verliespost kun je bijvoorbeeld verrekenen met een eventuele winst die je volgend jaar maakt.

Als je volgend jaar 40.000 euro winst maakt, mag je de winst op basis van het verlies sowieso verlagen tot 30.000 euro. Maar gebruik je de mkb-winstvrijstelling, dan is de winst in het volgende jaar 31.400 euro. Je hebt dan minder ‘plezier’ van je verlies in het voorgaande jaar.

Resultaat uit overige werkzaamheden

Een manier om deze mkb-winstvrijstelling te ontlopen, is door de inkomsten niet te boeken als ‘winst uit onderneming’ (wuo), maar als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ (row). Dat is een restpost voor inkomsten in box 1 die geen echte ondernemerswinst is.

Lees ook op Business Insider

Row wordt gebruikt door zelfstandigen die (nog) geen echte ondernemer zijn. Voorbeeld zijn startende ondernemers die naast hun inkomsten in loondienst ook freelance bijverdiensten hebben.

Goed voor deeltijdondernemers

Nu is de switch naar resultaat uit overige werkzaamheden lang niet altijd voordelig. Je loopt als row-ondernemer namelijk de zelfstandigen- en de startersaftrek mis. Bovendien accepteert de Belastingdienst niet dat je naar willekeur gaat shoppen in box 1 en elk jaar opnieuw de ondernemingsvorm kiest die leidt tot de laagste belastingdruk.

Maar voor deeltijdondernemers – die toch al niet aan het urencriterium voldoen en dus geen recht hebben op de zelfstandigenaftrek – is het goed verdedigbaar om in de verliesgevende beginfase te kiezen voor resultaat uit overige werkzaamheden. En niet voor de doorgaans te verkiezen winst uit onderneming.

Paul van der Kwast is onafhankelijk financieel planner en verdient geen geld aan de verkoop van financiële producten. Voor Z24 volgt hij de fiscale ontwikkelingen op de voet.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl