• Advocaten van KLM en branchevereniging IATA staan dinsdag in een kort geding tegenover de Staat vanwege de voorgenomen krimp van Schiphol.
  • Bij het besluit voor het terugdringen van het aantal vluchten is niet de juiste ‘balanced approach’ procedure gevolgd, betogen zij.
  • De advocaten van KLM en consorten stellen verder dat KLM zich inzet om de meest duurzame luchtvaartmaatschappij ter wereld te worden.
  • Lees ook: Dit zijn de 20 beste luchthavens ter wereld in 2023, volgens passagiers – Schiphol zit er niet bij

In een kort geding stellen verschillende partijen dat de Staat niet de juiste procedures gevolgd om het aantal vluchten op Schiphol naar beneden te brengen.

Advocaten van KLM, de internationale luchtvaartbranchevereniging IATA en verschillende andere maatschappijen staan dinsdag in de rechtbank van Haarlem tegenover de staat vanwege het verlagen van het jaarlijks aantal vluchten van 500.000 naar 460.000.

Centraal in het pleidooi van de advocaten die de luchtvaartmaatschappijen bijstaan, is het ontbreken van een zogeheten wettelijk verplichte ‘balanced approach’.

De ‘balanced approach’ aanpak schrijft voor dat eerst een doel moet worden geformuleerd voor het terugdringen van de geluidshinder van Schiphol. Hieruit komen vervolgens een aantal maatregelen voor de middellange en lange termijn. Zijn die maatregelen onvoldoende, dan pas mag worden gedacht aan capaciteitsreductie.

Die procedure zou op 1 november dit jaar moeten worden afgerond, maar dat is volgens de luchtvaartmaatschappijen te laat.

Het aantal beschikbare slots moet in april rond zijn, dus haast is geboden

IATA kondigde eerder samen met een groep andere luchtvaartmaatschappijen ook een kort geding aan tegen de Schiphol-krimp, maar de twee zaken zijn samengevoegd. De advocaten van deze partij betogen dat de balanced approach de wereldwijde standaard is voor het terugdringen van geluidshinder. Maar de Staat heeft in dit kader geen geluidsberekening laten uitvoeren, waardoor er geen concrete proportionele en alternatieve maatregelen genomen kunnen worden om geluidshinder van Schiphol terug te dringen, aldus de advocaten.

Daarbij lijkt Schiphol voor het komende winterseizoen al rekening te houden met 460.000 vluchten, een besluit dat is genomen voordat de verplichte procedures zijn doorlopen, aldus de advocaten.

Medio april moet de slotcoördinator van de luchthaven het aantal slots rond hebben op basis van de capaciteit van de luchthaven. Haast is dus geboden, vandaar dat KLM en IATA geen andere oplossing zagen dat de Staat met een kort geding voor de rechter te brengen.

De luchtvaartmaatschappijen hebben gepoogd een gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan te knopen, echter zonder resultaat.

De advocaten voeren nu aan dat de Staat is overgestapt op een experimentregeling, zoals zou blijken uit de plannen van het ministerie. Zij spreken van een "kunstgreep", een middel om op de zaken vooruit te lopen. Maar daar is volgens de raadsmannen geen wettelijke grondslag voor.

De advocaten van KLM en consorten stellen verder dat KLM zich inzet om de meest duurzame luchtvaartmaatschappij ter wereld te worden. Daarvoor heeft de maatschappij miljarden geïnvesteerd in schonere en stillere vliegtuigen. Ook de komende jaren wil KLM daarmee doorgaan, maar dan mag volgens de advocaten van de Staat worden verwacht dat zij zich aan wet- en regelgeving houden. Met een "botte bijl" het aantal vliegbewegingen terugbrengen hoort daar volgens de raadsmannen niet bij.

LEES OOK: Dit zijn volgens meer dan een miljoen reizigers de beste 8 vliegmaatschappijen ter wereld: KLM zit erbij