Het eerste loonstrookje van 2024 komt voor de meeste werknemers tussen 20 en 25 januari binnen. Daarbij draait het in eerste instantie om één cijfer: het nettoloon.

Duidelijk is dat vrijwel alle werknemers een hoger nettoloon tegemoet kunnen zien. Dat heeft in eerste instantie vooral te maken met hogere fiscale heffingskortingen. Voor salarisniveaus vanaf een modaal inkomen van 3.395 euro bruto per maand bedraagt de stijging van het nettoloon naar schatting gemiddeld iets meer dan 70 euro netto per maand. Zie ook dit uitgebreidere overzicht.

Wie een bruto loonsverhoging krijgt per januari 2024, kan netto zelfs wat meer overhouden. Business Insider Nederland berekende eerder hoe dat kan uitpakken bij loonstijgingen tussen de 2 procent en 8 procent.

Maar even terug naar het loonstrookje. Iedereen begrijpt wat het netto salaris betekent. Dat is het bedrag dat op je bankrekening wordt gestort. Maar hoe zit het met de rest van het loonstrookje?

Het loonstrookje is vaak een onbegrijpelijke brij van cijfers, moeilijk te plaatsen begrippen en niet te ontcijferen afkortingen.

Business Insider Nederland neemt een aantal begrippen door aan de hand van het fictieve loonstrookje dat salarisverwerker en HR-dienstverlener ADP op de site heeft staan.

Het loonstrookje bestaat hier uit grofweg vier delen. Per onderdeel kijken we naar enkele sleutelbegrippen.


Deel 1: Algemene gegevens

Bron: ADP
Bron: ADP

Bovenin deze loonstrook staan een aantal algemene gegevens. Belangrijk om hier in de gaten te houden is onder meer de maand waarop het loonstrookje betrekking heeft. In dit voorbeeld: januari.

In dit deel van het loonstrookje kun je ook zien hoe hoog het standaard bruto maandsalaris is, in dit geval 3.600 euro. Dit is echter het salaris op basis van een fulltime dienstverband.

Verder kun je hier zien dat is ingevuld of je fulltime (100 procent) werkt of parttime (minder dan 100 procent). De zogenoemde deeltijdfactor staat hierboven op 90 procent. Het daadwerkelijke bruto maandsalaris is daarmee 3.240 euro, zoals we verderop zullen zien.


Deel 2: Personalia

Het tweede deel met personalia geeft onder meer je naam, adresgegevens en de verwerkingsdatum van de loonstrook. Dit laatste houdt verband met het moment dat de netto uitbetaling wordt gestort op je bankrekening.


Deel 3: Specificaties

Bron: ADP
Bron: ADP

We komen nu bij een reeks specificaties die van invloed zijn op het verschil tussen het brutoloon en het nettoloon. Daarvan hoef je niet alles te begrijpen, maar een aantal dingen zijn wel handig om te weten.

Bovenaan staat het bruto salaris, op basis van de deeltijdfactor van 90 procent, wat dus neerkomt op 3.240 euro per maand in dit geval. Naast het standaard salaris kunnen er nog extra vergoedingen zijn, bijvoorbeeld voor overwerk en representatiekosten. Het totaal aan bruto betalingen komt in dit voorbeeld uit op 3.380.87 euro.

Vervolgens gaan daar een aantal dingen vanaf.

Het gaat hierbij onder meer om de werknemersbijdrage voor de pensioenpremie en de loonheffing. De loonheffing is gebaseerd op een combinatie van loonbelasting en de premies die je afdraagt voor de volksverzekeringen zoals de AOW. Verder kan er bijvoorbeeld een eigen bijdrage zijn voor de auto van de zaak.

Als je totale betalingen (3.380,87 euro) neemt en daar de som van inhoudingen (962,40 euro) aftrekt, komt je uit op de netto uitbetaling in het laatste deel. Ofwel het nettoloon.

Daarnaast zijn er nog een reeks andere begrippen die van belang zijn voor de afdracht van sociale premies en de fiscale behandeling van het inkomen.

Een nadere specificatie is in dit geval bijvoorbeeld de arbeidskorting. De arbeidskorting is een bedrag dat op de te betalen belasting in mindering wordt gebracht. Dit wordt dus al verrekend via de loonstrook. Ook wordt de bijtelling voor privégebruik van bijvoorbeeld een leaseauto vermeld, wat van belang is voor de uiteindelijke aangifte voor de inkomstenbelasting.

Deel 4: nettoloon uitbetaald

Helemaal onderaan zie je het bedrag dat op je bankrekening wordt gestort, ofwel het nettoloon. In dit geval gaat het om 2.418,47 euro.


LEES OOK: Eerste loonstrookje van 2024: zoveel gaat nettoloon omhoog voor werknemers in 5 grote sectoren