Binnen enkele dagen komt het eerste loonstrookje van 2024 binnen bij werknemers. Duidelijk was al dat er door fiscale voordelen voor de meeste werknemers een plus in zit wat betreft het nettoloon.

Voor salarisniveaus vanaf een modaal inkomen van 3.395 euro bruto per maand bedraagt de stijging van het nettoloon naar schatting gemiddeld iets meer dan 70 euro netto per maand, vooral vanwege hogere fiscale heffingskortingen.

De tabel hieronder van salarisverwerker ADP geeft een beeld van de netto loonstijgingen per maand op basis de fiscale veranderingen in 2024.

bron: ADP
bron: ADP

Hierbij zijn overigens effecten van eventuele loonsverhogingen niet meegenomen. Business Insider liet eerder zien hoe groot het effect op het nettoloon kan zijn bij een salarisverhoging van 5 procent.

Verder kunnen er nog verschillen voor verschillende sectoren, bijvoorbeeld vanwege het effect van pensioenpremies. Daarnaast heeft de introductie van een wettelijk minimum uurloon in 2024 een bijzonder effect.

Nettoloon bij eerste loonstrookje in 2024: bouw, metaal & techniek, overheid, zorg en transport

Salarisdienstverlener ADP Nederland heeft op basis van eigen berekeningen een overzicht gemaakt voor de stijging van het nettoloon in vijf grotere sectoren voor verschillende salarisniveaus.

In de bouwsector leidt de introductie van een wettelijk minimum uurloon bij een 40-urige werkweek tot een netto stijging van 205 euro per maand. Een werknemer in dienst met een modaal salaris van bruto 3.134 euro per maand in de bouw krijgt er netto 75 euro per maand bij.

bron: ADP
bron: ADP

In de sector metaal en techniek is de toename van het nettoloon voor het minimumloon op basis van 40 uur per week 254 euro per maand. Voor een modale werknemer in deze sector met een bruto loon van 3.395 euro per maand gaat het om een plus van 74 euro op maandbasis.

bron: ADP
bron: ADP

Bij de overheid is de nettoloonstijging op basis van het minimumloon bij een 40-urige werkweek 116 eur per maand. Een modale werknemers bij de overheid met een bruto salaris van 3.395 euro per maand krijgt er netto 74 euro bij.

bron: ADP
bron: ADP

In de sector zorg en welzijn bedraagt de stijging van het minimumloon op basis van een 40-urige werkweek 112 euro per maand. Een modale werknemer met een brutoloon van 3.395 euro per maand, krijgt er netto 73 euro per maand bij.

bron: ADP
bron: ADP

In de sector transport stijgt het minimumloon op basis van een 40-urige werkweek met netto 265 euro per maand. Een werknemer met een modaal salaris van 3.395 euro per maand krijgt er in deze sector 73 euro per maand bij.

bron: ADP
bron: ADP

LEES OOK: Meer salaris in januari: dit houd je netto over van de extra euro’s die je er in 2024 bijkrijgt