In de afgelopen twee jaar is de loonkloof tussen mannen en vrouwen niet kleiner geworden. Hoewel het verschil in loon tussen mannen en vrouwen in de jaren daarvoor wel flink kromp, is er tussen 2014 en 2016 niets wezenlijk veranderd.

Tussen 2008 en 2014 is het gecorrigeerde beloningsverschil in het bedrijfsleven van 9 naar 7 procent gedaald. Bij de overheid is het van 7 naar 5 procent gedaald. Daarna daalde het verschil niet verder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het ongecorrigeerde beloningsverschil, waarbij niet gecorrigeerd is voor factoren als opleidingsniveau, is tussen 2008 en 2016 ook iets gekrompen, van 22 naar 19 procent in het bedrijfsleven.

Bij de overheid is het in diezelfde periode zelfs van 16 procent naar 8 procent gekrompen.

Jonge vrouwen verdienen overigens al jaren meer dan hun mannelijke collega’s omdat ze iets vaker hoogopgeleid zijn, en indrukwekkend is dat ze die voorsprong nu een paar jaar langer weten vast te houden.

In 2008 verdienden vrouwen bij de overheid nog tot hun 33ste meer dan mannen, daarna haalden mannen hen in omdat vrouwen bijvoorbeeld kinderen krijgen. Inmiddels verdienen ze tot hun 36ste meer dan mannen.

In het bedrijfsleven ligt dat omslagpunt nog iets eerder. Daar verdienden vrouwen in 2016 tot hun 26ste meer dan mannen.

(klik voor uitvergroting)