Op basis van afgesloten cao’s komt de gemiddelde loonstijging in 2020 uit op 3,3 procent, zo verwacht werkgeversclub AWVN. Het Financieele Dagblad meldt dat deze prognose veel hoger is dan de gemiddelde loonstijging van 2,5 procent die het Centraal Planbureau voorziet.

De AWVN baseert zijn prognoses op cao’s die voor meerdere jaren zijn afgesloten. De prognoses voor de cao-lonen zijn om verschillende redenen van belang.

Het Centraal Planbureau gebruikt de loongroei mede om te bepalen hoe de koopkracht van werknemers zich ontwikkelt. Volgens de huidige prognose gaan werkenden er in 2020 1,4 procent in koopkracht op vooruit. Een sterkere loonstijging zou dus moeten resulteren in extra bestedingsruimte voor werknemers.

Lonen moeten omhoog: lagere belasting bedrijven op de tocht

De loongroei is politiek ook relevant omdat premier Mark Rutte heeft gedreigd werkgevers een verlaging van de vennootschapsbelasting te onthouden, als de lonen niet hard genoeg stijgen.

Eind augustus meldde het FD dat premier Rutte op Prinsjesdag wil aankondigen dat een eerder beloofde verlaging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven die meer dan 2 ton winst maken, voorwaardelijk wordt.

De boodschap wordt dat ondernemers die tonnen winst maken, meer rekening moeten houden met hun werknemers. De verlaging van de vennootschapsbelasting wordt niet alleen een jaar uitgesteld (van 2020 naar 2021), maar ook voorwaardelijk gemaakt. Lonen moeten in 2020 serieus stijgen, anders kunnen bedrijven naar de lagere winstbelasting fluiten.

Ondernemers die meer dan 2 ton winst maken, zouden in 2020 én 2021 belastingverlagingen krijgen, zo staat in het regeerakkoord. Maar in augustus lekte uit het kabinet de beloofde verlaging van de vennootschapsbelasting voor 2020 van 25 procent naar 22,5 procent schrapt, waar het gaat om winsten boven de twee ton.

Lees ook op Business Insider

Vervolgens zou de belastingverlaging voor bedrijven die voor 2021 staat gepland, voorwaardelijk worden gemaakt en worden gekoppeld aan de loongroei.

LEES OOK: VVD-premier Rutte nóg strenger voor ondernemer: ‘beloofde verlaging winstbelasting gekoppeld aan hogere lonen’