Met de nieuwe pensioenwet moeten veel werkgevers overstappen naar een nieuwe pensioenregeling. Wat is belangrijk en waar moet je op letten? Een aantal tips.

Werkgevers die een pensioenregeling aanbieden moeten binnenkort overstappen naar een nieuwe pensioenregeling. Een lastige keuze. Als ondernemer ben je niet dagelijks met pensioenen bezig en het is complexe materie. Het is ook een keuze met grote gevolgen. Het gaat om heel veel geld en pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, waarmee je je als werkgever op deze krappe arbeidsmarkt kunt onderscheiden.

Veel werkgevers doen verplicht mee in een bedrijfstakpensioenfonds, zoals bij het ABP, het Pensioenfonds voor de Detailhandel en het Pensioenfonds Metaal en Techniek. Zij hebben dus geen keuzevrijheid. Maar als je die als werkgever wel hebt, waar moet je dan op letten bij de keuze voor een pensioenregeling?

2 smaken

‘Kies voor een pensioenregeling die makkelijk is uit te leggen’, zegt Serge Mans, hoofd sales bij Aegon Cappital. ‘Het is belangrijk dat je medewerkers begrijpen hoe hun pensioenregeling in elkaar zit.’

Grofweg zijn er twee smaken in het nieuwe pensioenstelsel: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. Bij beide regelingen krijgen werknemers een eigen pensioenpotje, zodat ze op elk moment kunnen zien hoeveel pensioen er is opgebouwd. Ook bewegen de pensioenen in beide regelingen mee met de beleggingsresultaten.

Eerlijk en transparant

Maar er zijn ook verschillen. Bij de solidaire premieregeling wordt er een collectieve buffer aangelegd om financiële tegenvallers op te vangen. Dat betekent dat beleggingsresultaten met een vertraging doorwerken in de hoogte van de pensioenen. In de flexibele premieregeling is zo’n buffer er niet.

Een ander kenmerkend verschil is dat bij een solidaire regeling na afloop van elk jaar het totale rendement aan groepen deelnemers verschillend wordt toegerekend. Je hebt geen directe invloed op de beleggingsmix of de toekenning van rendement.

Mans: ‘De flexibele regeling is daarom veel simpeler aan je werknemers uit te leggen. Bij de flexibele premieregeling, zoals onder meer Aegon Cappital die aanbiedt, gaat elke ingelegde euro rechtstreeks in de pensioenpot van je werknemers. Dat is eerlijker en er is nooit discussie over de verdeling van reserves en de verdeling van rendement. De flexibele regeling is daarmee heel transparant en de transparantie van een regeling is een belangrijk criterium.’

Is je pensioenuitvoerder Wtp-proof?

Een ander belangrijk criterium is volgens Mans of je huidige pensioenuitvoerder al helemaal klaar is voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp). ‘Check of je uitvoerder er al mee bezig is of dat hij er nog mee moet beginnen’, zegt Mans. ‘In dat laatste geval loop je het risico dat de hele overstap vertraging oploopt en dat er zaken misgaan.’

Zoek een goede adviseur

Als werkgever is het belangrijk een adviseur in de arm te nemen. Omdat pensioen een complex product is, is in de nieuwe pensioenwet afgesproken dat je je als werkgever hierover laat adviseren.

Mans: ‘Met deze adviseur ontwerp je een pensioenregeling voor jouw organisatie. Hoe de regeling eruit komt te zien, hangt af van een aantal zaken. Zoals de financiële ruimte, het aantal werknemers, de leeftijdsopbouw en of er een hoog verloop is of dat de meeste werknemers lang in dienst blijven. Ook is het belangrijk na te denken of je zelf alle communicatie rondom pensioen wilt doen of dat je die uitbesteedt.’

Hij vervolgt: ‘En welk risico wil je voor je werknemers nemen? Ga je voor een zo hoog mogelijk rendement of beperk je de beleggingsrisico’s? In dat laatste geval moet je dan wel genoegen nemen met een lager verwacht rendement en dus minder pensioen voor je medewerkers.’

Onderken het belang

Zo’n pensioenadviseur is dus cruciaal in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. ‘Het is belangrijk dat deze adviseur tijd voor jou heeft. Als iemand het te druk heeft met andere klanten, kun je beter een andere zoeken.’

‘En doe dat zo snel mogelijk! Ik zie dat bij veel werkgevers de sense of urgency ontbreekt. Zeker met de huidige krappe arbeidsmarkt, waarbij het hebben van een goede pensioenregeling een manier is om je als werkgever in positief opzicht te onderscheiden, is het belangrijk om snel te zijn. Bedenk, je hebt voor de overgang zeker een jaar nodig.’

Betrek je werknemers er op tijd bij

Een laatste tip die Mans werkgevers wil geven is: ‘Creëer draagvlak bij je personeel. Door de nieuwe regeling al in een vroeg stadium te bespreken, voorkom je dat er later in het proces stagnatie optreedt. In het verlengde daarvan: denk niet alleen over het ouderdomspensioen zelf na, maar ook over zaken als nabestaandenpensioen en doorgaande pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Als Aegon Cappital richten wij ons niet alleen op werkgevers, maar juist ook op werknemers. Uiteindelijk is de regeling voor hen bedoeld.’

Kortom, ga snel aan de slag met een nieuwe pensioenregeling. Voorkom dat je achteraan in de rij komt te staan en overhaast een regeling moet aanpassen omdat je anders de deadline mist. Mans: ‘Als het om een nieuwe pensioenregeling gaat, wil je als werkgever koploper zijn, geen volger.’

Meer weten over dit onderwerp? Download het gratis e-book met de best gelezen artikelen over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Dit is een artikel in een reeks van Aegon Cappital. Aegon Cappital is de premiepensioeninstelling (PPI) van Aegon. Vooruitdenken, dat is waar we blij van worden. Samen met adviseurs, werkgevers en werknemers. Zodat werknemers nú slimme keuzes maken voor later. Lees meer artikelen in het dossier Is jouw pensioen akkoord?