De verhoging van de bijtelling op elektrische auto’s naar 16 procent in 2022 valt bij de leaserijders logischerwijs niet in goede aarde. Dat blijkt uit onderzoek van leasemaatschappij ALD Automotive onder eigen leden.

Uit de navraag van de leasemaatschappij blijkt dat leaserijders beginnen te twijfelen over hun volgende leaseauto. Waar er eerst massaal voor een elektrische auto gekozen werd omdat deze maandelijks heel goedkoop bleek, wil nu nog maar 18 procent overstappen van een verbrandingsmotor naar elektrisch. 1 op de 5 ondervraagden twijfelt en ongeveer hetzelfde aantal zegt sowieso niet over te stappen op een EV.

Van de al elektrische rijders zegt 21 procent de stekkerauto te laten staan voor een benzinebak vanwege de hogere bijtelling; 23 procent twijfelt nog. Meer dan de helft is van plan elektrisch te blijven rijden, ondanks de hoge bijtelling.

Ondanks alle subsidies en de lage bijtelling zegt ruim een kwart van de ondervraagde leaserijders dat ze nog niet elektrisch zijn gaan rijden omdat de auto’s simpelweg te duur zijn in de aanschaf. Nog eens 25 procent beweert dat de actieradius nog steeds niet voldoende is om een overstap naar een EV te kunnen verantwoorden. Dit terwijl steeds meer elektrische auto’s bijna even ver komen op een volle acculading als benzine auto’s op een volle tank.

Milieu is belangrijke drijfveer

Nu lijkt het erop dat het overgrote deel van de ondervraagde leasers de elektrische auto vooral ziet als een goedkopere manier van autorijden, en juist vooral daarom kiest voor een EV. Maar dat klopt niet helemaal. Slechts 35 procent van de ondervraagden beweert elektrisch te kiezen voor de kosten. Bijna de helft doet het vanwege het milieu.

Maar onder de elektrische rijders is het toch vooral de besparing op brandstofkosten die ze het fijnst vinden. 44 procent van de ondervraagden die een elektrische auto heeft, geeft dit aan.

Daarnaast is zowel de particuliere als de zakelijke leaser het erover eens dat de overheid wel wat meer kan doen om elektrisch rijden te stimuleren. In beide gevallen vindt maar 20 tot 25 procent dat de overheid genoeg, of teveel stimuleert. Ook op het gebied van informatieverstrekking over elektrisch rijden kan de overheid een tandje bijzetten, vindt ruim 60 procent van de ondervraagden.

Uit het onderzoek komt dus naar voren dat leaserijders vooral elektrisch willen gaan rijden voor het milieu en dat de overheid daar best financieel bij mag helpen. In plaats daarvan gaan de kosten van elektrisch rijden juist omhoog.

Automobilist kan elektrisch rijden niet betalen

Onderzoek van de ANWB toonde eerder deze week een vergelijkbaar beeld over het beleid van de overheid omtrent elektrisch rijden. De ledenclub van automobilisten publiceerde de Elektrisch Rijden Monitor waaruit blijkt dat het overgrote deel van de automobilisten wel elektrisch wil rijden, maar dit nog niet kan of wil bekostigen.

Volgens de organisatie moet de overheid dan ook meer doen om elektrisch rijden te stimuleren en moet de laadinfrastructuur verbeterd moet worden. Volgens de autolobbyclub is het belangrijk dat de aanschafsubsidie voor elektrische auto’s wordt behouden en dat deze zelfs wordt verruimd.

LEES OOK: Hoge prijs voor elektrische auto blijft struikelblok voor consument