• Als een volgend kabinet besluit de doelstellingen rond de stikstofuitstoot aan te scherpen, heeft dat grote gevolgen voor boeren in Nederland.
  • Uit een peiling van de Volkskrant blijkt dat 2 op de 5 veeteelthouders openstaat voor scenario’s om zich deels of geheel te laten uitkopen.
  • Veel boeren willen graag eigenaar blijven van hun grond.

Als een volgend kabinet besluit de doelstellingen rond de stikstofuitstoot aan te scherpen, zal dat “een ongekende transformatie van het landelijke gebied in Nederland” betekenen. Het zal er zelfs toe leiden dat in de ‘stikstofgevoelige’ provincies Gelderland, Brabant en Overijssel geen landbouw meer mogelijk is, waarschuwde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een beleidsadvies van afgelopen juli.

Een belangrijke vraag bij de stikstofcrisis is daarom of er beleid komt om meer boeren uit te kopen, als dat nodig is om milieuproblemen onder controle te krijgen. En dan is cruciaal hoe agrariërs daar zelf over denken.

De Volkskrant liet onderzoeksbureau I&O Research een peiling uitvoeren onder bijna duizend veehouders waarin onder meer gevraagd werd onder welke voorwaarden zij bereid zijn zich te laten uitkopen.

Hieruit blijkt dat zo’n 40 procent van de ondervraagden niet afwijzend staat tegenover uitkoop, verplaatsing of verkleining van de eigen veestapel. Veehouders zijn meer geneigd mee te werken als ze hun grond kunnen behouden. Het liefst willen veel boeren minder vee, maar wel doorgaan mét financiële compensatie.

Verder zijn er nog verschillen tussen pluimveehouders en rundveehouders. De eerste groep wil best helemaal stoppen, als ze de grond en hun woning mogen behouden. De tweede groep is daar minder enthousiast over en wil graag de mogelijkheid hebben om over te stappen naar akkerbouw.

LEES HIER het hele artikel over scenario's voor boeren in de stikstofcrisis bij de Volkskrant.