• In het eerste kwartaal van het jaar lag de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen 4 procent lager dan een jaar eerder, melden het CBS en het RIVM.
  • De daling was vooral te zien bij huizen en kantoren, en in de industrie. De luchtvaart, die herstelde van de coronajaren, stootte juist 18 procent meer uit.
  • De uitstoot van broeikasgassen neemt al enkele jaren gestaag af. De vraag is echter of dat snel genoeg gaat.
  • Lees ook: Nederland stoot meer CO2 uit door invoer en verbranding van huisvuil uit Italië

De daling van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland heeft begin dit jaar doorgezet. In de eerste drie maanden van het jaar lag de uitstoot van CO2 en andere gassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde 4 procent lager dan een jaar eerder, melden het CBS en de Emissieregistratie van het RIVM.

De daling was vooral te zien in de gebouwde omgeving, waaronder huizen en kantoren vallen, en in de industrie. De luchtvaart, die herstelde van de coronajaren, stootte juist 18 procent meer uit.

De totale sector verkeer en vervoer veroorzaakte 10 procent meer uitstoot dan in het eerste kwartaal van 2022. “De uitstoot lag daarmee weer bijna op het niveau van voor de coronapandemie”, stelt het statistiekbureau vast. Mensen vliegen niet alleen weer meer dan tijdens de coronapandemie, ze gaan ook weer vaker de weg op, zo blijkt uit het toenemende verbruik van benzine (+22 procent ten opzichte van begin vorig jaar) en diesel (+4 procent).

CBS

Lager verbruik aardgas drukt uitstoot CO2

Net als in de voorgaande kwartalen hangt de lagere CO2-uitstoot volgens het CBS samen met de hoge aardgasprijzen, die naar boven schoten na de Russische inval in Oekraïne. Die noopten bedrijven en burgers nog altijd om hun gasgebruik te matigen. Zodoende daalde uitstoot van woningen en kantoren met 12 procent en die van de industrie met 8 procent.

Ook in de landbouwsector ging de uitstoot omlaag, met 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in de glastuinbouw was het gasverbruik in het eerste kwartaal van vorig jaar ook al verlaagd in reactie op stijgende prijzen.

In de elektriciteitssector is de uitstoot ongeveer gelijk gebleven aan het eerste kwartaal van vorig jaar. Bedrijven verstookten minder gas, maar om dat op te vangen iets meer steenkool, terwijl het aandeel hernieuwbare stroom toenam.

CBS

De uitstoot van broeikasgassen neemt al enkele jaren gestaag af. De vraag is echter of dat snel genoeg gaat: volgens diverse rapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het huidige tempo en het overheidsbeleid tot nog toe onvoldoende om het doel voor 2030 te halen. In dat jaar wil het kabinet de uitstoot gegarandeerd met 55 procent hebben verminderd ten opzichte van 1990.

Om het doel dichterbij te brengen, presenteerde minister Rob Jetten van Klimaat en Energie eind april een miljardenpakket aan maatregelen. Zo moeten tweedehands elektrische auto's goedkoper worden door subsidies en wordt extra geld uitgetrokken om woningen te verduurzamen, te beginnen met "de meest tochtige huizen".

LEES OOK: Fikse tegenvaller voor Frans Timmermans: landbouwcommissie EU-parlement stemt tegen zijn voorgestelde Natuurherstelwet