Italiaans huisvuil wordt sinds deze maand naar Nederland vervoerd en verbrand door afvalwerkingsbedrijf AEB in Amsterdam. Dat levert per saldo milieuwinst op, maar zadelt Nederland wel op met een hogere CO2-uitstoot, blijkt uit studie van CE Delft waar ABN Amro en het AD over berichten.

Sinds begin april stuurt Rome wekelijks 900 tot 1.800 ton huisafval per trein naar Amsterdam. In Italië zou het afval worden gestort, waarbij veel methaan vrijkomt dat bijdraagt aan het broeikaseffect. In Amsterdam dient het afval als grondstof voor de energieproductie voor bedrijven en huishoudens.

Bij de verbranding in Amsterdam komt wel CO2 vrij. Op de korte termijn is dat minder belastend voor het milieu, omdat de methaan die vrij zou komen bij de afvalstort in Italië een krachtiger broeikasgas is dan CO2. Op de lange termijn is het wel zo dat CO2 blijft hangen in de atmosfeer en dus niet verdwijnt. Het cumulatieve effect van CO2-uitstoot is dus veel groter, terwijl methaan na verloop van tijd wordt afgebroken in de atmosfeer.

Op internationaal niveau wordt de uitruil van CO2-uitstoot en methaan-uitstoot boekhoudkundig gezien als milieuwinst. Bij de export van Italiaans huisvuil naar Nederland, krijgt ons land wel te maken met een verhoging van de nationale CO2-uitstoot.

De uitstoot van CO2 wordt voor het grootste deel veroorzaakt door plastic afval. Hoewel het aandeel plastic in het Romeinse afval relatief klein is, waarschijnlijk iets meer dan 13 procent, is het goed voor meer dan de helft van de broeikasgassen bij verbranding in Amsterdam.

Met het scheiden van plastic voor recycling kan de uitstoot gehalveerd worden, maar de scheidingsinstallatie van de AEB is vol en in Rome hebben ze geen scheidingsinstallatie voor plastic afval. Daarbij is recycling van plastic volgens ABN Amro niet rendabel, waardoor het moeilijk op gang komt in de Europese Unie.

AEB benadrukt tegenover het AD dat de import van afval nodig is om de Amsterdamse installatie zo efficiënt mogelijk te laten draaien en dat de verbranding van het Italiaanse afval tijdelijk is. Rome wil zelf een verbrandingsinstallatie bouwen.

LEES OOK: ‘Robothaai’ van startup RanMarine haalt afval uit de grachten van Zaandam: Rotterdams bedrijf aast op ‘miljoenenronde’ om VS te veroveren