• Een klant van de Rabobank verzocht de bank de rente op zijn hypotheek te verlagen, omdat zijn woning volgens Calcasa meer waard was geworden.
  • Calcasa maakt een rapport middels een geautomatiseerde waardebepaling van een woning op basis van openbaar toegankelijke data.
  • De Commissie van Beroep van klachteninstituut Kifid heeft bepaald dat een bank een Calcasa-rapport mag weigeren als waardebepaling voor een woning.

De snelle stijging van huizenprijzen zorgt ervoor dat de hypotheek kleiner wordt afgezet tegen de waarde van de woning. Dit betekent ook dat een geldverstrekker minder risico loopt mocht een huiseigenaar in de problemen komen, omdat de waarde van de woning makkelijker dekking biedt bij een wanbetaling.

Dit gegeven zorgt ervoor dat de risico-opslag bij de hypotheekrente lager kan zijn als de omvang van de hypotheek kleiner wordt afgezet tegen de waarde van de woning.

Lees ook: Lagere hypotheekrente omdat je hebt afgelost of omdat je huis meer waard is geworden? Dit zijn de voorwaarden van geldverstrekkers

Maar wat is voor de geldverstrekker acceptabel als bewijs dat een huis in waarde is gestegen?

De Commissie van Beroep van klachteninstituut Kifid heeft bepaald dat een bank niet akkoord hoeft te gaan met een waardebepaling op basis van een rapport van Calcasa, een bedrijf dat online woningtaxaties uitvoert.

Een klant van de Rabobank verzocht de bank de rente op zijn hypotheek te verlagen. Dit omdat zijn woning volgens Calcasa meer waard was geworden. Daarmee zou het risico voor de bank kleiner geworden zijn dat de klant zijn schuld niet kan terugbetalen en zou de klant dus wat goedkoper uit kunnen zijn.

Maar om te bewijzen dat de woning meer waard is geworden volstond een Calcasa-rapport volgens de Rabobank niet, en de Commissie van Beroep van Kifid deelt die mening.

De aanpassing van de zogeheten risico-opslag gebeurt bij de bank namelijk zonder tussenkomst van een adviseur. Als de Rabobank de door de consument ingevulde gegevens van bijvoorbeeld een rapport van Calcasa zou moeten controleren op juistheid, zou dat volgens de bank leiden tot meer kosten.

Bij een aanvraag of verhoging van een hypotheek accepteert Rabobank wel een Calcasa-rapport omdat daarbij wel een eigen adviseur betrokken is.

Risico-opslag hypotheekrente

De hypotheekrente bestaat uit een basisrente en een opslag voor het risico van de bank. Daarvoor rekent een geldverstrekker tot 0,5 procent extra rente. Wanneer de hoogte van de hypotheek groter is dan ongeveer 50 procent van de waarde van een woning, betaalt een consument risico-opslag, ofwel renteopslag.

Als een woning meer waard wordt, of naarmate er voldoende is afgelost, kan renteopslag worden verlaagd of komen te vervallen. De woonlasten van de klant worden dan wat lager.

Soms volstaat hiervoor een WOZ-beschikking. Andere banken eisen een taxatierapport. Calcasa maakt een rapport middels een geautomatiseerde waardebepaling van een woning op basis van openbaar toegankelijke data.

LEES OOK: Zo groot is het verschil in de maandlasten met een hypotheekrente van 10 of 20 jaar vast