Op dit moment liggen de Nederlandse benzineprijzen al heel erg hoog. Bij de gemiddelde pomp betaal je meer dan twee euro voor een liter brandstof (de adviesprijs voor een liter benzine ligt op bijna 2,30 euro).

Als het aan de overheid ligt, dan komt daar voor benzine op 1 januari 2024 nog eens 21 cent per liter accijns bij. De accijns op diesel gaat mogelijk met 13 cent per liter omhoog

De stijging van de accijns heeft te maken met een combinatie van factoren: standaard beweegt de accijns mee met de inflatie, maar daarnaast lopen eerdere maatregelen voor tijdelijke verlaging van accijnzen per 1 januari 2024 af. Per saldo kan dit tot een fors hogere belastingdruk leiden, tenzij het kabinet op Prinsjesdag nog met verzachtende maatregelen komt.

Hoge brandstofprijzen dwingen automobilist tot bezuinigen

Brancheorganisatie ANWB merkt op dat hun leden allerminst blij zijn met de hoge branstofprijzen. De ANWB stelt dat 85 procent van de achterban tegen de accijnsverhoging is, omdat ze hierdoor financieel in de knel komen.

Voor 26 procent van de ondervraagden geldt dat de huidige prijzen er al voor zorgen dat er financiële problemen opdoemen, mede omdat men afhankelijk is van de auto voor werk.

Deze groep mensen grijpt dan ook naar andere huishoudposten om op te bezuinigen. Om met de auto te kunnen blijven reizen gaat er volgens de ANWB minder geld naar:

  • Spaargeld (72%)
  • Vakantie en uitjes (61%)
  • Boodschappen (60%)
  • Uit eten (59%)

In bijna een derde van de gevallen kan de automobilist niet uitwijken naar ander vervoer om te pendelen tussen huis en werk. Mocht er wel een alternatief bestaan in de vorm van het openbaar vervoer of de (elektrische) fiets, dan kost dit de forens al snel een half uur of meer aan extra reistijd.

De financiële lijdensweg van de Nederlandse automobilist lijkt voorlopig alleen maar erger te worden. Analisten voorspellen dat de prijs voor ruwe olie de aankomende maanden verder zal stijgen. Dit komt voornamelijk door productiebeperkingen van olieproducerende landen en wereldwijde recordbrekende vraag naar het zwarte goud.

LEES OOK: Fors aanbodtekort van olie dreigt in laatste maanden van 2023: Saudi-Arabië wil olieprijs verder opdrijven