Een ‘immuniteitspaspoort’ zou kunnen worden gebruikt om werknemers die afweer hebben opgebouwd tegen het coronavirus weer aan het werk te laten gaan, hebben sommige wetenschappers en politici in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk geopperd.

Voor die werknemers, bijvoorbeeld in de zorg, zou als eerste een uitzondering kunnen worden gemaakt op de strikte maatregelen die in veel landen zijn ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Aan het concept zitten nog uitdagingen. Zo is het nog onduidelijk in hoeverre herstelde patiënten van Covid-19 immuun zijn voor herbesmetting met het coronavirus, en voor hoelang.

In het tijdperk van grootschalige beperkende maatregelen wegens de coronacrisis is een van de brandende vragen wanneer werknemers weer aan de slag kunnen – al is het maar op beperkte schaal.

Volgens wetenschappers en politici in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk valt daarbij te denken aan mensen die zijn genezen van Covid-19, en is hierbij mogelijk een rol weggelegd voor een ‘immuniteitspaspoort’.

Dergelijke ‘paspoorten’ zouden worden toegekend aan werknemers met sleutelberoepen die geen risico meer lopen op besmetting, omdat ze het virus al hebben gehad en immuniteit hebben opgebouwd, schrijft The Guardian. Voor die werknemers zou als eerste een uitzondering kunnen worden gemaakt op de strikte maatregelen die in veel landen zijn ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Wetenschappers in Duitsland werken aan een grootschalig onderzoek om erachter te komen hoeveel mensen al immuniteit tegen het virus hebben, doordat ze ongemerkt besmet zijn geweest. De onderzoekers willen van 100.000 mensen een bloedtest afnemen, om te zien hoeveel van hen weerstand hebben opgebouwd tegen Covid-19. Gehoopt wordt dat het onderzoek kan worden uitgebreid naar nog grotere groepen om de voortgang van de pandemie in kaart te brengen.

De resultaten van het Duitse onderzoek moeten het makkelijker maken om te bekijken waar en wanneer het mogelijk is om scholen te heropenen en welke mensen weer veilig aan het werk kunnen, schrijft The Guardian. "Degenen die immuun zijn, zouden een soort vaccinatieboekje kunnen krijgen, waarmee ze kunnen worden uitgezonderd van de strikte beperking van hun activiteiten", aldus Gerard Krause, hoofd epidemiologie aan het Helmholtz Centrum voor Onderzoek naar Infectieziekten in Braunschweig.

Medisch personeel

Ook in Groot-Brittannië bestaat belangstelling voor een dergelijke aanpak. Volgens Philippa Whitford, Lagerhuislid van de Schotse SNP en een voormalige chirurg, zouden 'immuniteitspaspoorten' kunnen worden gebruikt voor medisch personeel. Gebruik op grotere schaal is volgens haar moeilijk wegens administratieve beperkingen.

Niettemin moet het concept nog worden uitgewerkt. Daarbij bestaat een aantal uitdagingen. Zo is het nog onduidelijk hoelang iemand immuun blijft voor Covid-19 nadat hij of zij van de ziekte is genezen. Omdat het coronavirus nieuw is, is daarover nog weinig bekend. Bij andere coronavirussen bouwen patiënten immuniteit op die varieert in tijdsduur, van enkele maanden tot langere perioden.

"Het zou kunnen dat dit coronavirus een vrij stevige reactie van het afweersysteem veroorzaakt, die langer bescherming biedt, misschien van een jaar tot vijf jaar", aldus Peter Openshaw, lid van een adviesgroep van de Britse regering op het gebied van virussen van het ademhalingssysteem. "Maar we weten het niet, want het is een nieuw virus."

Volgens Openshaw zou het van belang zijn om nauw in de gaten te houden of mensen met een 'immuniteitspaspoort' inderdaad niet opnieuw besmet raken.

Tests voor antistoffen

Daarnaast is het nog onzeker of nieuwe tests die antistoffen detecteren betrouwbaar genoeg zijn om te kunnen vaststellen of iemand volledige immuniteit heeft. Mogelijk geven ze alleen antwoord op de vraag of er antistoffen in het bloed circuleren.

Tot slot bestaan er zorgen dat mensen die aan het werk willen, bijvoorbeeld jongeren die hun inkomen hard nodig hebben, zouden kunnen proberen om besmet te raken om immuniteit te verwerven. Volgens Openshaw is dat "zeer af te raden".

Lees meer over het coronavirus: