Gelet op het oplopende aantal coronabesmettingen verhoogt het ministerie van Volksgezondheid het niveau van de zogenoemde “coronathermometer”. Dat is een hulpmiddel dat aangeeft hoe het staat met de druk op de zorg en de samenleving door het coronavirus.

De thermometer heeft 4 niveaus: laag (1), verhoogd (2), hoog (3) en zeer hoog (4). Het niveau gaat nu van laag naar verhoogd, dus van niveau 1 naar 2.

Iedereen wordt opgeroepen zich aan de basisregels te houden. Kwetsbare mensen worden nadrukkelijk opgeroepen de herhaalprik te halen. Zo wordt je bescherming op peil gehouden, twittert zorgminister Ernst Kuipers.

De overheid gebruikt sinds vorige maand een ’thermometer’ om de lijn van de epidemie te volgen.

Eerder op dinsdag adviseerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om het waarschuwingsniveau te verhogen, omdat kwetsbare mensen meer risico lopen door de huidige golf van het coronavirus.

Dat Kuipers het alarmniveau verhoogt wil niet automatisch zeggen dat er coronabeperkingen worden ingevoerd. Als het waarschuwingsniveau omhoog gaat, leidt dat volgens de overheid "niet automatisch tot andere maatregelen. Het betekent slechts dat de te verwachten infectiedruk of ziektelast verandert. Het is dan aan het kabinet om te bepalen of en welke maatregelen het neemt."

Volgens het RIVM lopen mensen van 70 jaar en ouder en mensen met gezondheidsklachten meer kans om bij besmetting ernstig ziek te worden. Het instituut adviseert ze om de herhaalprik te laten zetten.

Aantal ziekenhuisopnames loopt op

Het aantal mensen met corona in de ziekenhuizen loopt verder op. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1160 positief geteste mensen, het hoogste aantal sinds 19 april, bijna zes maanden geleden. Daarmee zitten we nu boven het hoogtepunt van de zomergolf.

In een week tijd zijn 287 positief geteste mensen meer opgenomen dan er de ziekenhuizen hebben verlaten.

Vooral de verpleegafdelingen lopen snel vol. Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen daar nu 1113 positief geteste mensen. Intensive cares hebben de zorg voor 47 mensen met corona, iets meer dan in de afgelopen periode.

De afgelopen dag zijn 172 positief geteste mensen nieuw opgenomen. Dat is de grootste instroom sinds 21 juli.

Precies een jaar geleden, op 11 oktober 2021, hadden ziekenhuizen 497 coronapatiënten onder hun hoede. Ongeveer een maand later, half november, was dat aantal gestegen tot boven de 2000. Begin december piekte de golf bij meer dan 2800 opgenomen coronapatiënten.

De cijfers van het LCPS maken geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere gezondheidskwalen hadden en toevallig ook besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert dat onderscheid wel en ziet daadwerkelijk meer opnames door corona. Het instituut zegt dat de najaarsgolf is begonnen.

LEES OOK: Ziekteverzuim daalt na afzwakken coronagolf, maar wel meer psychische klachten