De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal aanzienlijk sterker gekrompen dan eerder werd gedacht.

Dat blijkt uit een tweede raming die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd.

De economie werd in de eerste 3 maanden van dit jaar 0,4 procent kleiner ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Vorige maand werd op basis van een eerste schatting nog een achteruitgang met 0,1 procent gemeld. Zowel de consumptie als de export ontwikkelde zich negatiever dan gedacht.

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012 kromp de economie met 1,8 procent, in plaats van met 1,7 procent zoals eerder werd gemeld.

Minder werkgelegenheid

Ook de werkgelegenheid ging veel harder achteruit dan eerder gedacht. In het eerste kwartaal waren er 51.000 banen minder dan in de laatste 3 maanden van 2012. Eerder werd een afname met 34.000 banen gemeld. In vergelijking met een jaar eerder kromp de werkgelegenheid met 121.000 banen. Dat zijn er 22.000 meer dan eerder gerapporteerd. Het banenverlies was vooral in de zakelijke dienstverlening, de handel en het transport groter dan gedacht.

De lonen lagen in het eerste kwartaal gemiddeld 2 procent hoger dan een jaar eerder.

De productie van de delfstoffenwinning, de handel, het vervoer en de zakelijke dienstverlening vielen vorig kwartaal tegen. De bouw, de overheid en financiële instellingen deden het daarentegen wat beter dan eerder werd aangenomen.

Het CBS kwam ook met nieuwe schattingen over de groei en krimp in de afgelopen 3 jaar. Daaruit bleek dat de economie zich elk jaar minder heeft ontwikkeld dan eerder werd aangenomen. In 2010 was sprake van een groei met 1,5 procent in plaats van met 1,6 procent. Voor 2011 werd de plus ook met een fractie verlaagd naar 0,9 procent. Vorig jaar ging de economie met 1,2 procent achteruit, in plaats van met 1 procent.

Zwaar weer voor economie

Economische voorspellers gaan er vanuit dat het herstel van de Nederlandse economie relatief traag zal verlopen. Bij de jongste raming, begin juni, gaf het Centraal Planbureau (CPB) aan voor dit jaar te rekenen op een krimp van 1 procent. In 2014 groeit de economie weer met 1 procent.

Aan de ene kant heeft Nederland als exportland last van de zwakkere groei in onder meer Azië en de malaise in de eurozone. Tegelijk zijn ook huishoudens zeer voorzichtig met uitgaven, mede vanwege de baanonzekerheid en bezuinigingen.

VVD en PvdA onderhandelen momenteel over een pakket van 6 miljard euro aan nieuwe bezuinigingen. Dat moet ervoor zorgen dat Nederland in 2014 voldoet aan de Europese norm, met een begrotingstekort van maximaal drie procent. Zonder extra snijden komt het tekort naar verwachting op 3,7 procent uit.

Pvda-leider Diederik Samsom stelde dinsdag in de Volkskrant dat het kabinet naast bezuinigingen, ook prikkels moet geven om particulieren en ondernemers meer te laten uitgeven.

Bron: ANP/Z24

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl