Korting op het pensioen dreigt voor miljoenen Nederlanders. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) moeten drie fondsen, met in totaal 2 miljoen deelnemers, mogelijk volgend jaar al snijden in de pensioenen. Een jaar later zijn 33 fondsen met 7,7 miljoen deelnemers de klos als hun financiële positie niet tijdig verbetert.

Er hangen al enige tijd nieuwe pensioenverlagingen in de lucht. De toezichthouder heeft de afgelopen maanden van wel 143 fondsen herstelplannen moeten beoordelen. Om welke fondsen het precies gaat, brengt DNB niet naar buiten.

Lees ook: Waarom je pensioen daalt, uitgelegd in 500 woorden

Maar twee grote fondsen, namelijk de metaalfondsen PME en PMT, hebben zelf onlangs al aangegeven dat zij in de gevarenzone verkeren en volgend jaar mogelijk moeten korten.

Zorgfonds PFZW en ambtenarenfonds ABP, verreweg de twee grootste Nederlandse pensioenfondsen, staan er ook niet goed voor maar zij hebben nog tot eind volgend jaar om orde op zaken te stellen.

De sector zelf schrijft de penibele financiële situatie voor een groot deel toe aan de lage rente, omdat die eraan bijdraagt dat fondsen meer geld in kas moeten houden om aan hun pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.

Pensioenfondsen kunnen beloofd rendement niet waarmaken, mede door lage rente

DNB merkt op dat veel fondsen al enige jaren herstelplannen moeten maken. Daarin zijn ze telkens uitgegaan van relatief hoge rendementen als belangrijkste bron van herstel. Maar de praktijk wijst uit dat ze die verwachte rendementen vaak niet hebben kunnen waarmaken.

Niet alle pensioenfondsen zitten in zwaar weer. Sommige fondsen staan er al weer zo goed voor dat ze hun pensioenen mogen indexeren. De cijfers wijzen uit dat 400.000 pensioenen bij 33 fondsen weer volledig met de inflatie mee verhoogd mogen worden. Voor 4,8 miljoen pensioenen bij 88 fondsen is een gedeeltelijke indexatie mogelijk.

DNB baseert al deze cijfers op de regelgeving zoals die er nu is. In Den Haag wordt evenwel gewerkt aan een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel. Die is onder meer bedoeld om de oudedagvoorziening beter te laten aansluiten op veranderingen op de arbeidsmarkt. Als de partijen er ergens komende tijd uitkomen, zou de Nederlandse pensioenwetgeving er zomaar heel anders uit kunnen zien.