Door de plannen uit de Miljoenennota voorkomt het demissionaire kabinet dat de armoede in Nederland oploopt. Ook wordt de koopkracht van lagere inkomens verbeterd. De algehele Nederlandse economie zal volgend jaar met 1,5 procent groeien.

Dat blijkt uit de macro-economische verkenning die het Centraal Planbureau (CPB) dinsdagmiddag publiceerde, enkele uren nadat koning Willem-Alexander de Troonrede voorlas.

In de troonrede gaf de koning al aan dat de demissionaire regering extra zou inzetten op “kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief”. De belangrijkste maatregel om dit te bereiken, is door een koopkrachtpakket van “ongeveer 2 miljard euro” in te voeren.

Maatregelen uit dit pakket zijn onder meer de verhoging van het kindgebonden budget, de huurtoeslag, de arbeidskorting en de bijstand. Door deze maatregelen voorkomt Rutte-IV volgens het CPB dat de armoede in 2024 verder op zal lopen.

Minder Nederlanders onder armoedegrens in 2024

Verwachtte het CPB in augustus nog dat 990.000 Nederlanders - 5,7 procent van de beroepsbevolking - volgend jaar onder de armoedegrens zou verkeren, in de nieuwe prognose houdt het instituut het op 830.000 Nederlanders, wat neerkomt op 4,8 procent van de beroepsbevolking.

Door de aangekondigde maatregelen zal de armoede onder kinderen tevens dalen van 6,2 procent dit jaar naar 5,1 procent in 2024.

De algehele koopkracht in Nederland verbetert volgend jaar met 1,8 procent, volgens het CPB. Dit komt ongeveer overeen met wat het instituut afgelopen maand voorspelde.

Vooral huishoudens tot een bruto-inkomen van 47.000 euro merken een verbetering van hun koopkracht. Voor met name hogere inkomensgroepen volgt een lastenverzwaring, omdat de kosten van de maatregelen gedekt moeten worden. Dit drukt dan weer de stijging van hun koopkracht. Het gevolg is dat de verschillen tussen inkomensgroepen afnemen, zo meldt het CPB.

Groeit het bruto binnenlands product dit jaar nog met 0,7 procent, volgend jaar bedraagt de economische groei volgens het CPB 1,5 procent, zo valt te zien in onderstaande tabel. De werkloosheid neemt wel lichtjes toe tot 4 procent van de beroepsbevolking.

De cao-lonen blijven volgens het CPB komend jaar harder stijgen dan de inflatie. De inflatie daalt zeer licht van 4,1 procent dit jaar naar 3,9 procent in 2024. De stijging van het cao-loon daalt ook licht, van 5,8 procent dit jaar naar 5,6 procent volgend jaar.

Het overheidstekort komt volgens het CPB uit op 2,4 procent van het bbp, wat ongeveer gelijk is aan wat het instituut afgelopen maand voorspelde. Wel is het hoger dan het huidige overheidstekort, dat dit jaar 1,6 procent van het bbp bedraagt.

LEES OOK: Prinsjesdag: 11 fiscale maatregelen voor 2024 die je portemonnee raken – extra verhoging belastingtarief op vermogen in box 3