Zoals het Centraal Planbureau (CPB) vorige week bekendmaakte, stijgt de koopkracht volgend jaar voor maar liefst 94 procent van de werkenden en 96 procent van de gepensioneerden.

Werkenden gaan er volgens het CPB met 1,4 procent op vooruit.

Het CPB schreef die stijging toe aan “(vooral fiscale) maatregelen uit het regeerakkoord”, maar volgens ING spelen hogere lonen een veel grotere rol.

Het economisch bureau van de bank heeft op verzoek van De Telegraaf zelfs berekend dat de lasten voor gezinnen volgend jaar zelfs met 0,6 miljard euro zullen stijgen.

Het huidige kabinet-Rutte III zorgt voor een kleine lastenverlichting van 0,2 miljard, maar doorwerkende maatregelen van eerdere kabinetten pakken lastenverzwarend uit voor een bedrag van 0,8 miljard euro. Per saldo levert dit een lichte lastenverzwaring van 0,2 miljard euro op.

Belastingmaatregelen van het huidige kabinet zijn grotendeels tegen elkaar weg te strepen. In 2019 wordt de algemene heffingskorting en de ouderenkorting verhoogd en gaat de inkomstenbelasting omlaag, maar daar staat onder meer tegenover dat de lage btw wordt verhoogd van 6 naar 9 procent.

"Die btw-verhoging wordt ongeveer gecompenseerd door de belastingverlagingen", aldus ING-econoom Marten van Garderen tegen De Telegraaf.

Dat de lasten per saldo iets stijgen, vindt de econoom overigens niet gek. "Puur economisch bezien is het niet gek dat je de lasten in hoogconjunctuur iets laat stijgen."

Maar de stijging van de koopkracht is dus vooral te danken aan de hogere lonen. Volgens het CPB stijgen de cao-lonen volgend jaar gemiddeld met 3 procent.

LEES OOK: De economie groeit volgend jaar een tikje minder hard – maar koopkracht neemt juist toe