De Nederlandse economie groeit dit jaar en volgend jaar iets minder hard dan eerder werd voorzien, blijkt uit een nieuwe raming van het Centraal Planbureau (CPB).

Het CPB voorziet nu voor 2018 een groei van 2,8 procent en van 2,5 procent in 2019. In juni ging het planbureau nog uit van een groei van respectievelijk 2,9 en 2,7 procent.

“Ook in economisch opzicht is het een mooie zomer, met aanhoudende groei en verder dalende werkloosheid. Maar het is niet alleen maar zonneschijn. Onzekerheden rond Brexit, het handelsbeleid van de VS en het economisch beleid in Italië kunnen het beeld doen kantelen”, zegt CPB-directeur Laura van Geest.

Volgens haar zijn de ‘neerwaartse risico’s’ voor de economie toegenomen. “De handelsconflicten die kunnen uitmonden in een handelsoorlog zijn verder verscherpt. Het risico op een harde Brexit wordt met de dag groter. Het economische beleid in Italië en de groeivertraging in een aantal opkomende economieën, zoals Turkije, brengen onzekerheid met zich mee voor het eurogebied”, aldus van Geest.

Toch is er voor de meeste huishoudens goed nieuws. De mediane koopkracht stijgt volgend jaar met 1,3 procent, in totaal gaat 93 procent van de huishoudens erop vooruit. Onder de 7 procent van de huishoudens waarvan de koopkracht daalt, vallen vooral mensen met een laag inkomen. In die groep daalt bij 13 procent van de huishoudens de koopkracht.

Dat de koopkracht stijgt, wijt het CBP vooral aan fiscale maatregelen uit het Regeerakkoord.

Het CPB wijst er ook op dat de economie blijft groeien in een bovengemiddeld tempo. Dat komt onder meer door gunstige consumptiecijfers van huishoudens, de overheidsbestedingen en investeringen in woningen. Daarbij daalt de werkloosheid naar verwachting in 2019 verder naar een ‘historisch laag niveau’ van 3,5 procent.

Lees ook op Business Insider

Het CPB voorziet in zijn nieuwe raming ook dat de inflatie iets sterker toeneemt. Dit jaar wordt het leven naar verwachting 1,6 procent duurder en volgend jaar komt de inflatie vermoedelijk uit op 2,4 procent. Volgens het planbureau wordt de inflatie vooral gestuwd door een hoger btw-tarief.