De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers wordt niet overgelaten aan de vrije markt.

Dat is in ieder geval de verwachting van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees. Hij reageerde vrijdag bij BNR op de onrust die onder de kleine zelfstandigen is ontstaan.

Veel zzp’ers vrezen dat de verplichte verzekering veel te duur wordt. Met de huidige bedragen zou het bij een commerciële verzekeraar al snel gaan om een premie van honderden euro’s per maand. Volgens de minister wordt de nieuwe verplichte verzekering in ieder geval ‘betaalbaarder’ dan de huidige opties die de zelfstandigen hebben.

‘Wisselgeld’ voor pensioenakkoord

In de afgelopen week reageerden belangenbehartigers van zelfstandigen sceptisch op de nieuwe kabinetsplannen. Zij vinden dat de verplichte verzekering als ‘wisselgeld’ is gebruikt om het pensioenakkoord er doorheen te krijgen.

De minister geeft toe dat de aov een ‘vreemde eend’ in het pensioenakkoord is. Volgens hem is er echter wel een maatschappelijk probleem aan het ontstaan, waardoor het nodig is om nu met maatregelen te komen. Iemand kan arbeidsongeschikt raken, “en dan vind ik het ook wel gerechtvaardigd dat we daar een oplossing voor vinden”, zo motiveert hij dat standpunt.

Veel zzp'ers zijn van mening dat een verplichting in strijd is met de vrije positie als ondernemer. ZZP Nederland is kritisch over de verzekering. "Als onafhankelijk ondernemer regel je je eigen zaken op je eigen manier."

Sociale partners nu aan zet over aov

De overheid heeft aan zzp-organisaties en de sociale partners gevraagd om met een concrete uitwerking van het voornemen voor een verplichte verzekering te komen. Die uitwerking zou voor begin volgend jaar klaar moeten zijn. Koolmees denkt dat een verplichte verzekering er in ieder geval voor zorgt dat de premies omlaag kunnen, omdat er dan een bredere basis is.

De minister wil verder niet veel kwijt over de nieuwe verzekering. Hij reageert dan ook niet op vragen over hoeveel het dan zou moeten gaan kosten. Koolmees wil eerst het advies van de partners afwachten. "Dan is het wel netjes nu mijn mond te houden", zei hij. Daarmee lijken de vragen van zelfstandigen over hoe zo'n regeling er nu uit gaat zien nog niet beantwoord.

ZZP Nederland reageerde eerder wel positief op de gedachte dat een nieuwe verzekering niet meer tot uitsluiting van mensen zou leiden. Het liefst ziet hun achterban een publieke voorziening die voor alle werkenden, dus niet alleen zelfstandigen, geldt. Met een "blijvend lage collectieve premie".

Lees meer over zzp’ers: