Steeds meer startende zzp’ers kiezen ervoor om bedrijfsmiddelen te leasen in plaats van deze direct aan te schaffen. Het grote voordeel van financial lease is dat er een veel kleiner eigen vermogen beschikbaar hoeft te zijn om een bedrijf te kunnen starten.

Daarnaast heeft het leasen als grote voordeel dat er géén jaarcijfers moeten worden overlegd, iets wat voor starters uiteraard erg lastig is. Genoeg redenen om eens te bepalen of financial lease een interessante optie is voor startende zzp’ers.

Een financiële situatie is vaak bepalend of het starten als zzp’er haalbaar is en hoe deze beginfase kan worden vormgegeven. In veel situaties zal er een behoorlijk investering moeten worden gedaan om een start te maken. Deze investering kan zeer risicovol zijn in een opstartfase die vaak gekenmerkt wordt door een vorm van onzekerheid en het ontdekken van mogelijkheden.

Zelfs de meest succesvolle ondernemers verdienen niet meteen vanaf de eerste dag genoeg om rond te komen. Daarnaast duurt het vaak even voordat de eerste inkomsten kunnen worden bijgeschreven terwijl er wel kosten zijn gemaakt. Financial lease is in zo’n situatie vaak een prima optie.

Wat is financial lease?

Financial lease is een constructie waarbij een bedrijfsmiddel (vervoermiddelen, apparatuur of machines) gefinancierd wordt voor een periode die overeenkomt met de verwachte levensduur van het bedrijfsmiddel. Uiteraard wordt hiervoor een vast rentepercentage en een vast termijnbedrag vastgesteld. Het is mogelijk om nieuwe bedrijfsmiddelen, maar ook om gebruikte bedrijfsmiddelen te leasen.

Het grote voordeel van deze constructie is dat er een minder groot eigen vermogen beschikbaar moet worden gesteld om te voorzien in de opstartkosten. Eventueel werkkapitaal blijft beschikbaar om te ondernemen. Daarnaast zijn deze vaste kosten uiteraard uitstekend te budgetteren. Het is uiteraard ook mogelijk om een deel eigen geld in te brengen om de kosten te drukken.

Financial lease kan gewoon bij de bank. Hiervoor is het niet noodzakelijk om jaarcijfers te overleggen. De bank zal het betreffende bedrijfsmiddel, de inventaris of de voorraad als onderpand aanhouden. Een leasecontract is dus in de praktijk veel eenvoudiger af te sluiten dan een lening.

Het grote verschil tussen financial lease ten opzichte van operational lease is de eigendomsverhouding. Bij financial lease ben je direct eigenaar van het bedrijfsmiddel in tegenstelling tot operational lease waarbij de leasemaatschappij het eigendom zal behouden.

Financial lease wordt door veel startende zzp’ers gezien als een interessante optie. Het is en uitstekend toepasbare en flexibele leningsvorm die nooit langer zal duren dan de verwachte levensduur van het bedrijfsmiddel. De toegankelijkheid maakt dit alternatief zeer aantrekkelijk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze optie sterk toeneemt in populariteit.

Lees meer op ZZP Inside: