De kolencentrale van Onyx Power op de Maasvlakte blijft voorlopig toch open. De eigenaar heeft laten weten geen gebruik te maken van een al toegekende subsidie om de centrale op vrijwillige basis vervroegd te sluiten, meldt minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) aan de Tweede Kamer. Waarom het bedrijf zich terugtrekt, meldt de bewindsman niet.

“Ik ben zeer teleurgesteld over deze beslissing en het is een slechte beslissing voor het klimaat”, aldus Jetten. “Er lag een goed pakket aan afspraken en een passende subsidieregeling. Om die reden vind ik het onverstandig dat Onyx Power terugkomt op deze afspraak.”

Juridisch gezien kan Jetten evenwel niets tegen de beslissing doen. “De subsidieregeling is een vrijwillig instrument en formeel staat Onyx Power in haar recht om geen gebruik te maken van deze regeling.” Het kabinet had er tot 212,5 miljoen euro voor over om de centrale eerder dicht te laten gaan.

Kolencentrales moeten uiterlijk in 2030 stoppen

Het gebruik van kolen om stroom op te wekken is vanaf 2030 verboden. Kolencentrales moeten tegen die tijd gesloten zijn of overgeschakeld zijn op andere brandstoffen. De komende jaren geldt bovendien een wettelijk verplichte productiebeperking, eveneens om het klimaat te ontzien. Die beperking zal ook gelden voor de Onyx-centrale, die daarvoor een nadeelcompensatie kan krijgen.

Die compensatie zal "zeer substantieel" zijn, schrijft Jetten, wijzend op de huidige marktomstandigheden. De hoogte van de vergoeding die energiebedrijven krijgen is namelijk mede afhankelijk van de stroomprijs en die is de afgelopen maanden sterk gestegen.

Het ministerie acht het volgens een woordvoerder dan ook "zeer aannemelijk" dat Onyx gekozen heeft voor de nadeelcompensatie omdat die meer oplevert dan de afgesproken vergoeding voor vervroegde sluiting. Het bedrijf laat zelf weten dat het besluit is genomen omdat de toetsing aan de staatssteunregels door de Europese Commissie te lang op zich liet wachten.

De subsidieregeling was bedoeld om al veel eerder dan in 2030 de CO2-uitstoot als gevolg van de elektriciteitsproductie substantieel terug te dringen. Alle exploitanten van kolencentrales hadden de gelegenheid om in te schrijven. Alleen het voorstel dat de meest kostenefficiënte vermindering opleverde, werd gehonoreerd.

LEES OOK: Nederland verhoogt inzet hernieuwbare energie voor stroomproductie in coronatijd sneller dan andere landen in de wereld