Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat milieu-agentschap EPA (Environmental Protection Agency) niet mag bepalen hoeveel broeikasgassen bedrijven en fabrieken mogen uitstoten. Door de uitspraak zijn de bevoegdheden voor president Joe Biden om klimaatverandering tegen te gaan beperkt.

Zes van de negen opperrechters stemden tegen het vastleggen van uitstootlimieten door het Amerikaanse milieu-agentschap. Dat wilde vooral de broeikasgassen terugdringen die door kolencentrales worden uitgestoten. Bijna 20 procent van de elektriciteit in de Verenigde Staten komt van kolencentrales.

Volgens de huidige wet heeft de EPA zeggenschap over de uitstoot van bestaande energiecentrales. De rechters vinden dat de EPA deze regels niet zelf kan bepalen en eerst expliciete toestemming moet hebben van het Amerikaanse Congres voordat het nieuwe limieten instelt.

De regering van Biden werkt momenteel nog aan nieuwe wetten over de luchtkwaliteit, die door het Congres moeten worden goedgekeurd. De president wil dat de energiesector in 2035 geen broeikasgassen meer uitstoot.

The New York Times beschrijft de uitspraak als een 'klap tegen de strijd tegen klimaatverandering'. De Verenigde Staten zijn met China en Europa de grootste vervuilers ter wereld. Het Democratische lid van het Huis van Afgevaardigden en voorvechter van de Green New Deal, Alexandria Ocasio-Cortez, riep op om wetgeving in het Congres te veranderen om klimaatactie mogelijk te maken.

De beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof volgt kort na een aantal andere controversiële beslissingen die het recht op wapenwet verruimen, de autonomie van Inheemse Amerikanen in hun eigen reservaten vermindert, en het recht op abortus op nationaal niveau drastisch beperkt.

Lees ook: Amerikaans Hooggerechtshof verwerpt landelijk recht op abortus – conservatieve, Republikeinse staten willen beperkingen invoeren