• Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel dat het concurrentiebeding in arbeidscontracten aan banden legt.
  • Het concurrentiebeding beschermt bedrijfsgeheimen en zakelijke relaties, maar vaak wordt zonder goede reden een standaard beding opgenomen in het contract, aldus het kabinet.
  • In de nieuwe wet moet de werkgever onder meer aangeven voor welke activiteiten de bepaling geldt en moet de werknemer een bepaald percentage van het salaris aan vergoeding krijgen.
  • Lees ook: 7 juridische punten om in de gaten te houden, als de werkgever je contract wil beëindigen bij een massaontslag

Bedrijven kunnen hun werknemers straks minder makkelijk verbieden om na afloop van hun dienstverband bij een concurrent hetzelfde werk te gaan doen. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) werkt aan een wetsvoorstel dat dit zogenoemde concurrentiebeding aan banden legt.

Een concurrentiebeding kan worden gebruikt om bedrijfsgeheimen of zakelijke relaties te beschermen. “Maar we zien nu dat er in contracten steeds vaker standaard een concurrentiebeding staat, terwijl daar geen goede reden voor is”, zegt van Gennip.”Dat is onnodig beperkend voor werknemers en hindert de doorstroom op de arbeidsmarkt.”

In de wet komt onder meer een begrenzing te staan van de duur van een concurrentiebeding. Ook moet de werkgever precies aangeven waar de bepaling geldt en welk “zwaarwichtig bedrijfsbelang” ermee is gediend. Ook moet er een vergoeding voor de werknemer tegenover staan in de vorm van een bepaald percentage van het laatstverdiende salaris.

Van Gennip haalt onderzoek aan van onderzoeksbureau Panteia waaruit blijkt dat een op de drie werkgevers in Nederland een concurrentiebeding hanteert. Meestal staat dat standaard in een arbeidscontract, vaak zonder goede reden. Naar schatting 3,1 miljoen werkenden in Nederland zijn gebonden aan zo’n clausule die hen er mogelijk van weerhoudt een andere baan te zoeken.

Hoe lang een concurrentiebeding precies mag gaan duren, zal per situatie verschillen, zegt Van Gennip. Maar op basis van rechterlijke uitspraken kan wel gesteld worden "dat alles boven een jaar disproportioneel is". Maar afhankelijk van het soort bedrijf en de zwaarte van de functie kan dat ook een halfjaar zijn.

De nieuwe regels gaan gelden voor werknemers in Nederland, ook als zij werken voor een buitenlands bedrijf. Van Gennip gaat ervan uit dat werkgevers, als de wet eenmaal van kracht is, ook bestaande vaste contracten daarop zullen aanpassen.

Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland kunnen zich vinden in het voorstel van Van Gennip. Vaak is een concurrentiebeding "onnodig hinderlijk voor de mobiliteit op de arbeidsmarkt", zeggen de organisaties. "Tegelijk moeten die bedingen wel kunnen worden gebruikt als het echt nodig is om bedrijfsinformatie of concurrentiepositie te beschermen", voegen ze daar aan toe.

Business Insider schreef eerder dat werkgevers vaak gebruikmaken van een standaard concurrentie- of relatiebeding, dat te weinig specifiek is en daarom waarschijnlijk geen stand houdt bij de rechter. Maar wie van baan wisselt en toch bij een concurrent aan de slag gaat, moet mogelijk wel juridische kosten maken om het beding aan te vechten.

Lees ook: Bedrijf eist 4 ton van voormalig werknemer die aan de slag ging bij een directe concurrent – dit zei de rechter