Het kabinet-Schoof krijgt drie nieuwe ministeries, blijkt uit de verdelingen van de ministersposten die het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie woensdag heeft gedeeld. Er komt een ministerie van Asiel en Migratie (PVV), Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (BBB) en Klimaat en Groene Groei (VVD).

Eerder leek het erop dat voor die posten ministers zonder portefeuille zouden komen op respectievelijk Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. Het kabinet-Rutte IV kende zeven van dit soort ministers, onder wie Rob Jetten (minister voor Klimaat), Christianne van der Wal (minister voor Natuur en Stikstof) en Franc Weerwind (minister voor Rechtsbescherming).

In het kabinet-Schoof zit nog maar één minister zonder eigen departement: de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp (PVV).

De komst van liefst drie departementen is opmerkelijk, gezien de nieuwe coalitie ook van plan is stevig te bezuinigen op de ambtenarij. Het oprichten van een nieuw departement kost juist geld en ambtenaren zijn er ook tijd aan kwijt. Die tijd gaat deels ten koste van de uitvoering van nieuwe plannen.

In 2017 werd het nieuwe ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opnieuw opgericht, nadat het in 2010 was afgeschaft. In de tussentijd was die portefeuille ondergebracht bij de staatssecretaris van Economische Zaken. De komst van het nieuwe ministerie betekende een extra jaarlijkse kostenpost van 37,2 miljoen euro, antwoordde het departement op vragen in 2018. Ook was er 69 miljoen euro extra mee gemoeid in de periode 2018-2021.

Hoeveel de oprichting van de drie nieuwe ministeries gaat kosten, is nog niet bekend. Dat heeft er ook mee te maken dat nog niet duidelijk is waar de nieuwe ministeries worden ondergebracht. De verwachting is dat ze deels in de gebouwen gevestigd blijven van ministeries die nu over deze onderwerpen gaan.

Het totaalaantal bewindslieden komt ook nu weer op 29, net zo veel als toen het kabinet-Rutte IV aantrad. Wel verdwijnen enkele ministersposten. Zo zijn er niet langer ministers voor Natuur en Stikstof, Rechtsbescherming of Armoedebeleid. Die portefeuilles worden ondergebracht bij andere ministers of staatssecretarissen.

Steeds meer namen kabinet-Schoof bekend

Van steeds meer bewindslieden wordt nu duidelijk dat zij zitting nemen in het kabinet-Schoof. Woensdag zei Mona Keijzer zelf al woonminister en vicepremier namens de BBB te worden, maar bronnen bevestigen inmiddels ook een aantal andere ministers en staatssecretarissen.

Zo wordt Eppo Bruins minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap namens NSC. Dirk Beljaarts, afzwaaiend algemeen directeur van koepelorganisatie Koninklijke Horeca Nederland, stapt namens de PVV in het kabinet, bevestigen bronnen. Beljaarts wordt minister van Economische Zaken.

Sophie Hermans (voormalig fractievoorzitter van de VVD) wordt minister van Klimaat en Groene Groei, en VVD'er Eelco Heinen wordt zoals verwacht minister van Financiën.

Dat departement krijgt twee staatssecretarissen van NSC. Fiscaal econoom en oud-VVD'er Folkert Idsinga wordt verantwoordelijk voor belastingzaken en de fiscus, wie de toeslagenpost gaat bezetten is nog niet duidelijk.

Een andere post die bronnen bevestigen is die van Femke Wiersma als minister van Landbouw. Zij is nu nog namens de BBB gedeputeerde van de provincie Friesland. Jean Rummenie zal haar vergezellen op het landbouwministerie als staatssecretaris.

Op het ministerie van Justitie zal David van Weel minister worden. Hij was jarenlang adviseur van premier Mark Rutte en werkte daarna als assistent-secretaris-generaal bij de NAVO. Zijn naam ging dan ook eerder rond als mogelijke minister van Defensie. Maar dat wordt volgens bronnen waarschijnlijk Ruben Brekelmans, nu nog Kamerlid voor de VVD.

Vooral de bezetting van het ministerie van Binnenlandse zaken blijft nog ongewis.

LEES OOK: Nieuwe kandidaat-premier: waarom topambtenaar Dick Schoof aantrekkelijk is voor PVV, VVD en NSC