Het loont voor IT-professionals om van baan te wisselen. IT’ers die het afgelopen jaar in dienst bleven bij hun werkgever zagen hun salaris in doorsnee met 2,3 procent stijgen, terwijl jobhoppers er wel 10 tot 15 procent bijkregen.

Dat komt naar voren uit onderzoek van Berenschot en AG Connect, in samenwerking met brancheorganisatie voor IT’ers KNVI.

De onderzoekers bekeken de loonontwikkeling van bijna 2.700 IT’ers. De geringe loonstijging bij de ’trouwe’ IT’ers noemen ze opmerkelijk, omdat de arbeidsmarkt nergens zo krap is als in de informatica en IT. De gemiddelde salarisgroei voor IT’ers was maar een fractie hoger dan de cao-lonen die in een jaar met 2,1 procent stegen.

Zo’n 15 procent van de IT’ers wist door van werkgever te wisselen het salaris op te krikken. Ruim driekwart van de ondervraagden zegt het afgelopen jaar te zijn benaderd voor een andere baan. Een kwart van die groep zegt wekelijks te worden benaderd. Vooral softwareontwikkelaars en dataonderzoekers zijn in trek.

Als belangrijkste reden voor een eventuele overstap van werkgever wordt het loon genoemd. Een derde van de geënquêteerden denkt dat zij minder verdient dan het marktgemiddelde. Eén op de tien ondervraagden denkt bovengemiddeld te verdienen. Deze laatste groep is het minst actief op zoek naar ander werk.

LEES OOK: Minder nieuwe banen erbij in 2020… maar in deze sectoren staan ze te springen