• Door klimaatverandering neemt het risico op natuurrampen toe.
  • De vraag is waar die toe kunnen slaan en wat dit doet met de waarde van woningen. Dit heeft onderzoeksbureau Calcasa in kaart gebracht.
  • Bekijk de infographic om te zien waar in Nederland de kans op overstromingen, droogte, natuurbranden en aardbevingen relatief hoog is en hoe dat jouw huis raakt.
  • Lees ook: Is jouw huis klaar voor klimaatverandering? Zo bereid je je voor op hitte en wateroverlast

Wie een woning koopt of huurt, let hoogstwaarschijnlijk op punten als prijs, vierkante meters en locatie. Maar door klimaatverandering is het wellicht ook zaak om de risico’s op overstromingen en droogte mee te nemen. Want hoe veilig ben je in je woning en wat doen mogelijke natuurrampen met de marktwaarde?

Onderzoeksbureau Calcasa heeft verschillende klimaatrisico’s en het risico op aardbevingen in kaart gebracht, om erachter te komen hoeveel de woningwaarde kan dalen als eventuele natuurrampen worden meegenomen in de totstandkoming van de huizenprijzen.

Eerder gaf de AFM (Autoriteit Financiële Markten) al aan dat het risico op (natuur)rampen meegenomen moeten worden in de waardebepaling van woningen. Volgens de toezichthouder liggen de gemiddelde reparatiekosten op 54.000 euro maar kunnen die oplopen tot 100.000 euro. Behalve schade kan de angst voor een natuurramp ook effect hebben op de woningwaarde.

In Nederland staan 8,2 miljoen woningen met een totale waarde van 3.300 miljard euro, schrijft Calcasa in zijn rapport. Als (klimaat)risico’s worden meegenomen daalt de waarde met het astronomische bedrag van 325 miljard euro, concludeert het onderzoeksbureau.

Hoe kwetsbaar is je huis voor overstroming, droogte, aardbeving, natuurbrand?

Calcasa onderscheidt verschillende risico's die op hun beurt weer diverse gevolgen hebben. Het gaat om het risico op overstroming en wateroverlast, een aardbeving, een natuurbrand en op droogte.

Wateroverlast kan bijvoorbeeld zorgen voor vochtige kelders en schimmelvorming, terwijl bij droogte niet alleen het risico op natuurbranden toeneemt maar ook de fundering aangetast kan worden, met torenhoge reparatiekosten als gevolg.

Lees ook: Fundering van woningen wordt steeds groter probleem: 8 punten om op te letten, volgens deze expert

De onderstaande kaart samengesteld door Calcasa toont de waar je natte voeten kan krijgen of waar er meer kans is op droogte of een aardbeving.

De kleur blauw geeft het risico op overstromingen en wateroverlast weer, bruin het risico op aardbevingen, rood het gevaar van natuurbranden en groen het risico op droogte.

Te zien is dat bijna heel Nederland wel te maken heeft met één of meerdere klimaatrisico's. Overstromingsgevaar en het risico op wateroverlast speelt veel in het midden van het land. Delen van Utrecht, Gelderland en Flevoland lijken bijna egaal blauw. Terwijl Limburg en Brabant vooral rood en bruin gekleurd zijn vanwege het risico op aardbevingen en natuurbranden.

In het zuiden van het land kunnen aardbevingen worden veroorzaakt door bewegende aardlagen. Terwijl in Groningen, waar ook delen bruin zijn, de inmiddels stilgelegde gaswinning bevingen veroorzaakt.

Het risico op natuurbranden vind je behalve in Noord-Brabant en Limburg ook in grote delen van Gelderland en Utrecht, die zijn roodgekleurd. En opvallend is de rode strook aan de kust. Ook delen van Overijssel en Drenthe zijn rood.

Het risico op droogte (groen) lijkt meer gefragmenteerd. Dit speelt in delen van Zeeland, Friesland en Groningen.

Lelystad krijgt natte voeten, Almere niet

Wat opvalt is dat Flevoland in tweeën gedeeld is. Het noord-oostelijke deel is helemaal blauw vanwege overstromingsgevaar en wateroverlast, terwijl dit in het zuid-westelijke deel niet speelt. Waarschijnlijk zorgt de Knardijk, die door het midden van de provincie loopt, ervoor dat je in Almere droge voeten houdt en in Lelystad niet.

Van de grote steden lijkt Amsterdam relatief veilig, wel is er in delen risico op droogte. Dit speelt ook in grotere mate in Den Haag, terwijl in delen van Rotterdam overstromingsgevaar is.

Hoewel de klimaatrisico's in deze grote steden relatief klein zijn in vergelijking met andere delen van het land, kunnen ze wel grote impact hebben vanwege de bevolkingsdichtheid en de hoeveelheid woningen die er staan.

Zo heeft een groot gedeelte van de ruim 485.000 woningen in Amsterdam te maken met tenminste één klimaatrisico. Het potentiële waardeverlies kan daarmee oplopen tot bijna 22 miljard euro, berekende Calcasa. In Rotterdam zijn er ruim 300.000 woningen die ruim 10 miljard euro in waarde kunnen dalen.

Het waardeverlies in Den Haag dat ruim 278.000 woningen telt kan op 8,5 miljard neerkomen. Utrecht is met 170.000 woningen veel kleiner, schrijft Calcasa. Maar de gemeente is wel gevoeliger voor klimaatrisico's waardoor de waarde van woningen met maar liefst 75 miljard euro kan dalen.

Lees ook: Is jouw huis klaar voor klimaatverandering? Zo bereid je je voor op hitte en wateroverlast