• De inflatie in de eurozone ligt ver boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB).
  • De ECB verwacht dat de gemiddelde stijging van prijzen van goederen en diensten in 2025 weer rond de 2 procent zal liggen.
  • Economen rekenen echter op een hogere inflatie in de eurozone, blijkt uit een peiling van persbureau Bloomberg.
  • Lees ook: Als je de energieprijzen niet meerekent, valt inflatie in januari juist hoger uit

De inflatie in de eurozone is iets afgekoeld, maar lag afgelopen januari nog altijd op gemiddeld 8,5 procent. Dat is ver boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB), die mikt op een gemiddelde inflatie van 2 procent. Volgens de prognoses van de ECB moet de inflatie in 2025 weer rond dat niveau liggen.

Door persbureau Bloomberg geraadpleegde economen denken daar echter anders over. De prijzen in de eurozone blijven de komende jaren waarschijnlijk nog stevig doorstijgen. Ook in 2025 ligt de inflatie waarschijnlijk nog boven het niveau dat de Europese Centrale Bank (ECB) nastreeft.

Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is het leven in rap tempo duurder geworden, waardoor de prijzen veel harder omhoog gaan dan de jaarlijkse plus van 2 procent die de ECB het liefst ziet. Volgens de geraadpleegde kenners zal dat ook in 2025 nog het geval zijn, want voor dat jaar ramen ze de inflatie voorlopig op 2,1 procent.

ECB gaat rente verder verhogen om hoge inflatie te temmen

De laatste tijd loopt de inflatie in de eurozone juist weer wat terug. Dat komt grotendeels doordat de energieprijzen zijn gedaald, wat vooral komt door de zachte winter. De inflatie is wel verbreed, en bovendien nog veel te hoog. Ook veel boodschappen in de supermarkt worden in rap tempo duurder.

ECB-president Christine Lagarde waarschuwde onlangs al dat de centrale bank voorlopig nog niet klaar is met het bestrijden van de inflatie. "We zijn nog niet op de piek, we moeten nog het nodige doen", aldus Lagarde, die al heeft aangegeven dat ECB de rente in maart verder op zal voeren en dat er ook daarna nog rentestappen nodig zullen zijn.

Economische groei in 2023 naar verwachting iets beter

De Europese Commissie is minder pessimistisch over de economische vooruitzichten dit jaar in de EU dan het overheidsorgaan in de herfst was, zo bleek maandag.

Ze verwacht een gemiddelde groei van 0,9 procent voor de eurozone. In november hield ze het nog op gemiddeld 0,3 procent en vreesde ze voor een recessie in de maanden rond de jaarwisseling. Ook lijkt de inflatie over het hoogste punt heen. Die zakt in 2023 naar gemiddeld 5,6 procent in de eurolanden, stelt de commissie in haar jaarlijkse winterprognose.

Het dagelijks EU-bestuur schat ook het Nederlandse groeipercentage op 0,9 procent voor 2023, dat naar verwachting zal aantrekken tot 1,3 procent in 2024. Nederland blijft kampen met een tekort aan arbeidskrachten en de bedrijfsinvesteringen blijven naar verwachting zwak. De inflatie in ons land zakt dit jaar naar 4,5 procent en in 2024 naar 2,7 procent.

Het vertrouwen in de veerkracht van de Europese economie lijkt, ondanks de onzekerheid over de aanhoudende oorlog in Oekraïne, in Europa weer aan het herstellen, aldus de commissie. Ze waarschuwt wel voor "sterke tegenwind" in 2023. Consumenten en bedrijven blijven geconfronteerd met hoge energierekeningen. Ook zonder energie- en voedselprijzen mee te tellen, blijft de koopkracht van huishoudens onder druk staan.

In Nederland zal koopkrachtverlies maar gedeeltelijk worden gecompenseerd door hogere lonen en ondersteunende maatregelen door de overheid, denkt de commissie. Daardoor zullen consumenten de hand nog op de knip houden.

De commissie schat dat het gemiddelde groeipercentage in de eurolanden over 2022 uitkomt op 3,5 procent. Voor Nederland zou dat 4,4 procent zijn, na een "kleine krimp" in de economische bedrijvigheid in het derde kwartaal en naar verwachting stagnatie in het vierde kwartaal.

LEES OOK: Gaat de inflatie in de eurozone terug naar 2% en hoelang duurt dat? Dit zeggen 3 economen