De enorme stijging van prijzen van goederen en diensten blijft gaten slaan in de koopkracht van Nederlandse huishoudens. De inflatie is in Nederland opgelopen tot 12 procent in augustus, van 10,3 procent een maand eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de eigen rekenmethode.

Vooral de hogere energierekening droeg sterk bij aan de gemiddelde prijsstijging die de koopkracht van huishoudens onder druk zet.

Energie was in augustus 151 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juli was dit 108 procent. Verder werd ook kleding en voeding duurder.

In het bijzonder licht het CBS pastaproducten eruit waar flink meer voor betaald moet worden. Motorbrandstoffen stegen op jaarbasis minder hard dan een maand eerder. Dat drukte de inflatie nog enigszins.

Inflatie gaat harder dan stijging lonen

De gemiddelde stijging van prijzen van goederen en diensten gaat vooralsnog veel harder dan de gemiddelde loonstijging. Volgens de cao-monitor van werkgeversclub AWVN bedraagt de gemiddelde stijging van lonen bij dit jaar afgesloten cao's 3,1 procent. Hiermee is de loonstijging bij lange na niet genoeg om de inflatie bij te benen en de koopkracht stabiel te houden.

Het Centraal Planbureau rekent voor dit jaar dan ook op een gemiddelde daling van de koopkracht met bijna 7 procent. Het kabinet Rutte presenteert op Prinsjesdag een miljardenpakket om de koopkracht te ondersteunen, maar dat wordt voor het grootste deel pas in 2023 van kracht.

Gapende kloof tussen spaarrente en inflatie

Voor spaarders is de hoge inflatie een steeds grotere domper, aangezien rentes op vrij opneembare rekeningen extreem laag zijn. De vergoedingen op spaargeld blijven flink achter bij de prijsstijgingen, wat de koopkracht van spaargeld fors onder druk zet.

De hoogste variabele spaarrente van in Nederland geregistreerde aanbieders bedraagt momenteel 0,08 procent. bij een inflatie van 12 procent betekent dit dat de zogenoemde 'reële spaarrente', waarbij een correctie wordt gemaakt voor de inflatie, ruim 11 procent negatief is.

Het gat tussen de inflatie en variabele spaarrentes is duidelijk zichtbaar in onderstaande grafiek.

De almaar oplopende inflatie vergroot de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente nog sterker te verhogen.

De ECB komt donderdag met een nieuw rentebesluit. Mogelijk gaat de centrale bank de rente dan verhogen met 0,75 procentpunt. In juli werd de rente met 0,5 procentpunt verhoogd.

Verschillende beleidsmakers van de centrale bank, onder wie president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank en Joachim Nagel van de Bundesbank, hebben gepleit voor een sterkere renteverhoging tegen de hoge inflatie.

Steeds meer economen vrezen dat de economie van de eurozone in een recessie kan belanden door renteverhogingen en de hoge inflatie omdat de koopkracht van huishoudens zwaar onder druk wordt gezet en mensen meer de hand op de knip gaan houden. Ook moeten sommige bedrijven vanwege de hoge energiekosten mogelijk de productie stilleggen.

LEES OOK: Inflatie knaagt aan je pensioen: zoveel vermogen moet je extra opbouwen, als je jezelf later €1.000 per maand waardevast wilt uitkeren