De coronacrisis leidt tot een ongekende kapitaalinjectie in de economie van zowel centrale banken als overheden die extra schuld maken voor steunpakketten.

Op termijn kan hierdoor de inflatie, die al jarenlang zeer laag is, gaan stijgen.

Volgens topbelegger Warren Buffett is inflatie, ofwel het verlies van de koopkracht van geld, niet prettig voor obligaties. Maar als aandelenbelegger moet je ook oppassen.

ANALYSE – De inflatie in veel westerse landen is al een hele tijd heel laag. In de media lees je er dan ook niet veel over behalve zo nu en dan dat de inflatie al heel lang heel laag is.

Met inflatie wordt gedoeld op het dalen van de koopkracht van geld. Of, anders gesteld, het stijgen van de prijzen van goederen en diensten, waardoor je met een euro of dollar minder kunt kopen. Inflatie wordt – terecht – wel als ‘verborgen belasting’ aangeduid.

Het maakt voor de koopkracht van spaargeld niet uit of de belasting daarop nu 4 procent is en de inflatie nul. Of dat de inflatie juist 4 procent is en de belasting nul.

Nu overheden en centrale banken in een heel aantal landen enorme bedragen in de economie pompen is voorstelbaar – een garantie is het niet – dat de inflatie zal gaan stijgen. Een goed moment daarom om eens te kijken hoe ’s werelds rijkste belegger naar inflatie kijkt.

Warren Buffett: zie aandelen als een soort obligaties

Bij obligaties wordt veelal periodiek een vast bedrag uitgekeerd, iets wat een stuk minder aantrekkelijk is wanneer de inflatie stijgt. De koopkracht van het geld dat je vele jaren in de toekomst zult ontvangen is bij een hogere inflatie namelijk een stuk minder.

Aandelen verschillen van obligaties in die zin dat er geen sprake is van een einddatum en bovendien wordt bij aandelen vaak winst ingehouden: het gaat dan om het deel van de winst dat in het bedrijf geherinvesteerd wordt en dus niet als dividend wordt uitgekeerd.

Ondanks de genoemde verschillen en ondanks dat het bedrijven vrij staat prijsverhogingen door te voeren meent Buffett dat aandelen in zeker opzicht toch wel degelijk goed met obligaties te vergelijken zijn.

De winstgevendheid van bedrijven - te vergelijken met de couponrente bij obligaties - neemt namelijk niet toe wanneer sprake is van oplopende dan wel hoge inflatie. Het mes snijdt immers aan twee kanten voor bedrijven: ze kunnen zelf prijzen verhogen, maar krijgen ook te maken met hogere kosten, omdat inkoopprijzen stijgen en inflatie kan zorgen voor druk om lonen te verhogen.

Een uitgebreid artikel uit 1977 “How Inflation Swindles the Equity Investor” legt Buffett uit hoe inflatie aandelenbeleggers beduvelt.

Buffett's voorkeur qua beleggingen in tijden van hoge inflatie (en in andere tijden eveneens) gaat uit naar bedrijven met een structureel hoge winstgevendheid.

Om structureel bovengemiddeld winstgevend te zijn moet een bedrijf per definitie beschikken over duurzame competitieve voordelen, een ‘moat’ (slotgracht) in Buffett-termen.

Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers. Zijn bestseller over Warren Buffett is gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.

LEES OOK: Je pensioen wordt afhankelijk van de beurs: om deze reden kan je zomaar €100.000 minder opbouwen voor een latere uitkering