De Nederlandse industrie produceerde afgelopen maand minder en ook het aantal nieuwe orders liep terug. Het was voor het eerst in twee jaar tijd dat dit gebeurde, meldt koepelorganisatie voor inkoopmanagers Nevi, dat elke maand de bedrijvigheid in de industrie meet.

De totale bedrijvigheid in de Nederlandse industrie nam volgens de meest recente peiling onder inkoopmanagers nog wel toe, maar de stijging was de kleinste sinds het najaar van 2020.

De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde in augustus ook, na twintig maanden op rij van stijgingen. De voorraad gereed product nam nog wel toe, en industriebedrijven kopen ook nog altijd meer materialen in.

Minder orders door vraaguitval in onder meer Duitsland

Het teruglopende aantal orders heeft volgens David Kemps van ABN AMRO te maken met wegvallende vraag uit Duitsland, China en Rusland.

bron: NEVI
bron: NEVI
NEVI

Duitsland heeft te kampen met de hoge energieprijzen, terwijl de vraag vanuit Rusland is afgenomen als gevolg van sancties. China had te maken met droogtes en stroomtekorten, waardoor een deel van de industrie minder hard kon draaien, maar in het land zijn ook nog altijd coronalockdowns die de economie hinderen.

Tegelijkertijd worden in Nederland minder uitbreidingsinvesteringen gedaan en minder nieuwbouwprojecten gestart, ziet Kemps, die sectorbankier industrie is. Dat is, denkt hij, "vanwege de hoge prijzen en de angst voor een recessie".

De inkoopmanagersindex voor de industrie kwam uit op 52,6. Dat was in juli nog 54,5. Een niveau van boven de 50 duidt op een toenemende bedrijvigheid, een stand onder de 50 duidt op krimp.

LEES OOK: Nederland krijgt te maken met lichte recessie eind dit jaar, schatten economen van ABN AMRO