De Belastingdienst draait zich warm voor de jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting. Maar in welke regio’s valt eigenlijk het meest te halen? Niet in het Noorden, ook al bulken ze daar van het gas.

Officieel zijn Groningers de rijkste Nederlanders. Tenminste, als je naar het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking kijkt. Dat is de som van de jaarlijkse productie van goederen en diensten gedeeld door het aantal inwoners van een gebied.

Het geheim van de Groningse rijkdom zit ‘m uiteraard in combinatie van een relatief laag inwonertal en de enorme gasbel van Slochteren. Als Groningen een land was, zou het vergelijkbaar zijn met de Golfstaat Jemen, liet Mathijs Bouman eerder deze maand zien, op een kaart waarbij Nederlandse provincies worden vergeleken met landen.

Rijkdom per provincie

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking, per provincie, met de meest recente data van 2011.

Hoe groot de invloed van de gaswinning is, blijkt als je de provinciale rijkdom meet exclusief de delfstofwinning. Groningen komt dan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) niet uit op een bbp per hoofd van 50.400 euro, maar pakweg 29 duizend euro. En dan staat de provincie opeens een stuk lager op het bbp-lijstje.

Het bruto binnenlands product is dan ook niet zo veelzeggend, als je bijvoorbeeld wilt weten waar de fiscus goede zaken doet bij het innen van de inkomstenbelasting voor de staat. Dan kun je beter kijken wat mensen zelf verdienen.

Persoonlijk inkomen

In onderstaande grafiek is het gemiddelde persoonlijke inkomen per provincie in beeld gebracht. Het gaat hierbij om bruto-inkomen uit arbeid, eigen onderneming, verzekeringen en sociale uitkeringen. Hierbij is zijn alleen volwassenen met inkomen meegenomen, om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen.

In dit lijstje belanden Groningen en Friesland onderaan, gevolgd door Overijssel en Limburg.

Voor de Belastingdienst valt er op persoonlijk niveau het meest te halen in de Randstad: Utrecht aan kop, gevolgd door Noord- en Zuid-Holland. Niet heel verwonderlijk, als je weet waar de rijkste gemeenten van Nederland zich bevinden.

Lees ook

Zo rijk zijn onze provincies: Brabant even rijk als Marokko, Gelderland als Cuba

In deze gemeenten stoken ze het meeste gas op

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl