De kwesties van strengere normen rond PFAS en stikstof hakken er flink in. Ondernemers uit direct betrokken sectoren, zoals de bouw en transport, rekenen op omzetdalingen tot 8 procent.

Dat concluderen economen van ABN AMRO na een enquête onder 445 ondernemers in de bouw, bouwmaterialenindustrie, bouwhandel en transportsector. De omzetderving van door de bank genomen 8 procent komt neer op een bedrag van 16 miljard euro.

PFAS is een verzamelnaam voor schadelijke stoffen die niet afbreekbaar zijn en veel in de grond voorkomen, waarvoor strengere normen zijn ingevoerd.

In het geval van stikstof gaat het niet zozeer om deze stof zelf, die van nature al in de lucht aanwezig is. Het echte probleem ligt bij de stikstofverbindingen die ontstaan bij een verbranding op hoge temperatuur, en die worden uitgestoten in bijvoorbeeld de landbouw, industrie en het verkeer. Stikstofverbindingen, zoals stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3), ontstaan als stikstof zich hecht aan andere atomen.

Lees ook: Waarom staan er door stikstof 18.000 bouwprojecten op losse schroeven? 4 vragen en antwoorden

De ondernemers wijzen op de aanhoudende onzekerheid die het sentiment geen goed doet. Kabinetsmaatregelen zoals het terugbrengen van de snelheid op snelwegen, wijzigingen in veevoer en verruiming van de PFAS-normen zijn volgens de ondervraagden onvoldoende om de boel weer vlot te trekken.

PFAS en stikstofnorm: uitstel investeringen en stop voor tijdelijke contracten

Een vijfde van de ondernemers geeft aan dat investeringen op de lange baan worden geschoven. Ook staan banen op het spel, concludeert ABN AMRO.

Lees ook op Business Insider

Bijna een op de zes ondervraagde ondernemers denkt erover na tijdelijke contracten niet te verlengen. Daarnaast overweegt 13 procent van de geënquêteerden om zzp’ers of uitzendkrachten naar huis te sturen. Vooral omdat nog altijd niet duidelijk is wat de gevolgen zijn van de nieuwe PFAS- en stikstofregels.

Eerder concludeerde ABN AMRO al dat 70.000 banen op de tocht staan als gevolg van de kwestie. De eerder verwachte groei voor de bouwsector volgend jaar werd door ABN AMRO ook neerwaarts bijgesteld. Nu wordt voor 2020 een krimp van 2 procent voorzien. Ook de industrie en de transport- en logistieke sector worden geraakt.

Afgelopen zomer kwam ABN AMRO met een rapport waarin werd gerept over 14 miljard euro schade als gevolg van de stikstofkwestie in de komende vijf jaar. Dat was op basis van de duizenden bouwprojecten die stilvielen. Voor de nieuwe raming keken onderzoekers ook naar andere sectoren en de kwestie rond PFAS, een verzamelnaam voor een groep schadelijke stoffen die niet afbreekbaar zijn.

LEES OOK: Deze 3 sectoren krimpen in 2020 en hier zit de groei – de stikstofcrisis hakt erin bij bouw