De vier grote steden in Nederland groeien flink. Dat komt zowel door meer geboorten als via de aanwas van buitenlandse migranten die voor Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag kiezen.

Dit beeld komt naar voren uit nieuwe cijfers en schattingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De totale bevolking groeide afgelopen jaar met ongeveer 111 duizend personen tot 17,1 miljoen. Het grootste deel daarvan kwam voor rekening van een positief migratiesaldo van ongeveer 87 duizend personen – dus immigranten minus emigranten.

migratiesaldo

Het relatief hoge migratiesaldo van 2016 heeft te maken met een toename van het aantal asielzoekers, maar ook met de instroom van immigranten uit Duitsland, België en Groot-Brittannië, aldus het CBS.

Immigratie: Nederland en grote steden

Uit de onderliggende cijfers van afgelopen jaar lopen tot en met november 2016, met een positief migratiesaldo van 86 duizend personen. Daarvan was ongeveer 55 procent afkomstig uit Azië en Afrika en 35 procent uit de Europese Unie en Amerika.

Een blik op de ontwikkeling in de grote steden leert volgens het CBS dat Amsterdam, Utrecht Rotterdam en Den Haag landelijk gezien de sterkste groeiers zijn.

Zowel wat de natuurlijke groei betreft (plus 5.072) als bij de migratie (+13.191) spant Amsterdam de kroon. Per 1 december 2016 telde de hoofdstad bijna 850 duizend inwoners.

bevolkingsgroei grote steden

In veel kleinere gemeenten is volgens het CBS juist sprake van een per saldo krimpende bevolking.

LEES OOK: Klem tussen huren en kopen: dit is het grootste knelpunt op de woningmarkt