Ruim de helft van de jongeren verdient in de zomer wat extra’s. Er bestaan wel de nodige misverstanden over vakantiewerk. Arbeidsrechtadvocaat Sonia Beedie, van het gerenommeerde advocatenkantoor Pellicaan Advocaten, legt in een serie uit waar je op moet letten. In deel 1: het arbeidscontract.

Een schriftelijke arbeidsovereenkomst is niet verplicht, zegt Beedie: je kunt zowel mondeling als schriftelijk een arbeidsovereenkomst aangaan. Wel ben je uiteraard gebonden aan de cao. Als er in jouw branche een cao van toepassing is die partijen verplicht om een schriftelijke overeenkomst aan te gaan, zul je je hieraan moeten houden.

Hoewel een arbeidsovereenkomst dus niet verplicht is, is het volgens Beedie wel verstandig om schriftelijk een arbeidsovereenkomst aan te gaan omdat dan alle afspraken op papier staan.

“Omdat alles zwart op wit staat en beide partijen de arbeidsovereenkomst hebben getekend – en dus hebben ingestemd met de inhoud ervan – voorkom je een discussie over de vraag in hoeverre de werknemer heeft ingestemd met de inhoud van de arbeidsovereenkomst”, licht ze toe. “Denk bijvoorbeeld aan onenigheid over de hoogte van het salaris of het aantal vakantiedagen.”

Duur van de overeenkomst ligt niet vast

De wet geeft geen minimale tijdsduur voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst, stelt Beedie. Beide partijen kunnen dus een arbeidsovereenkomst aangaan voor een (zeer) korte periode, dus ook in het geval van vakantiewerk.

Deze informatie moet je verstrekken

Als je alleen een mondelinge arbeidsovereenkomst aangaat, betekent dit niet dat je niets hoeft vast te leggen. Volgens Beedie ben je als werkgever verplicht om de volgende gegevens met betrekking tot de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer te verstrekken:

 • naam en woonplaats van partijen;
 • de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht;
 • de functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid;
 • het tijdstip van indiensttreding;
 • de duur van de overeenkomst (als de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten)
 • de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak;
 • de duur van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze van berekening van deze termijnen;
 • het loon en de termijn van uitbetaling.
  Als het loon afhankelijk is van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, moet je ook de per dag of per week aan te bieden hoeveelheid arbeid vermelden, de prijs per stuk en de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering is gemoeid;
 • de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week;
 • of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;
 • of er een cao of andere regeling van toepassing is op de arbeidsovereenkomst;
 • of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is.

Als de werknemer langer dan een maand werkzaam zal zijn buiten Nederland, moet je ook de duur van die werkzaamheid vermelden, evenals de huisvesting, de toepasselijkheid van de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving dan wel opgave van de voor de uitvoering van die wetgeving verantwoordelijke organen, de geldsoort waarin betaling zal plaatsvinden, de vergoedingen waarop de werknemer recht heeft en de wijze waarop de terugkeer geregeld is.